« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
CHLOROACETONEICSC: 0760 (אוקטובר 2006)
CAS #: 78-95-5
מספר או"מ: 1695 (מיוצב)
EC Number: 201-161-1

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  מעל 35°C, תערובות אדים / אוויר נפיצות עשויות להיווצר.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מעל 35°C יש להשתמש במערכת סגורה, אוורור וציוד חשמלי מוגן התפוצצות.  יש להשתמש בתרסיס מים, אבקה, קצף עמיד לאלכוהול, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה כאב גרון. שיעול. תחושת צריבה. קוצר נשימה.   יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עשוי להיספג! אדמומיות. כאב. בועות. ראו הערות.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. רטיבות בעיניים. כאב. כוויות.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  יש לשטוף עם הרבה מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות). יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 
בליעה תחושת צריבה בגרון ובחזה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לתת כוס מים אחת או שתיים לשתייה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לסלק כל מקור הצתה. יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: מסנן גזים ואדים אורגניים מותאם לריכוז החומר באוויר. אוורור. יש לאסוף את הנוזל הדולף למיכלים מכוסים. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameskull;toxiccorr
סכנה
נוזל ואדים דליקים.
רעיל בבליעה.
קטלני במגע עם עור או אם נשאף.
גורם לגירוי בעור
גורם לנזק חמור לעיניים
עלול לגרום ל גירוי במערכת הנשימה 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 3 וגם 8; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): I 

אחסון
יש לאחסן רק כאשר החומר התייצב. מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. יש לשמור בחושך. 
אריזה
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
CHLOROACETONE ICSC: 0760
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע עם ריח חריף. נעשה כהה בחשיפה לאור. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
החומר מתפלמר האט בהשפעת אור. לפיכך גורם לסיכון אש או פיצוץ. מתפרק בחימום ובבערה.  

נוסחה: C3H5ClO / ClCH2COCH3
משקל מולקולרי: 92.5
נקודת רתיחה: ‎120°C
נקודת התכה: ‎-45°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.1
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-20°C‏: 10 ‏
לחץ אדים, kPa ב-25°C‏: 1.5
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 3.2
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.03
נקודת הבזק: 35 °C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 610 °C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 3.4-? ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 0.28  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
הזלת דמעות. החומר מגרה באופן חמור את העיניים, העור ודרכי הנשימה. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר מהר מאוד עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 1 חל"מ כ-STEL; ‏ (עור) 

סביבה
 

הערות
After contact with liquid blister formation may be delayed until several hours have passed.
גבולות התפוצצות אינם ידועים בספרות, אם כי החומר בעיר ויש לו נקודת הבזק < 61°C.
אין לחרוג מהגבול החשיפה התעסוקתית במהלך כל חלק מהחשיפה בעבודה.
אזהרת הריח במקרה של חריגה מערך גבול החשיפה אינה מספיקה.
הוספת חומר מייצב או מעכב עשוייה להשפיע על תכונות טוקסיקולוגיות של החומר; יש להתייעץ עם מומחה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018