« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
3-VINYL TOLUENEICSC: 0734 (דצמבר 2022)
CAS #: 100-80-1
מספר או"מ: 2618
EC Number: 202-889-2

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק.  מעל 51°C, תערובות אדים / אוויר נפיצות עשויות להיווצר.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מעל 51°C יש להשתמש במערכת סגורה, אוורור וציוד חשמלי מוגן התפוצצות.  יש להשתמש בתרסיס מים, קצף, אבקה, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש למנוע יצירת אוירוסול טיפתי!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה כאב גרון. שיעול. סחרחורת. כאב ראש. ישנוניות. הקאה. תרדמה.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עור יבש. אדמומיות.  כפפות מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה סיכון שאיפה (אספירציה)! כאב בטן. בחילה. הקאות.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לסלק כל מקור הצתה. הגנה אישית: מסנן גזים ואדים אורגניים מותאם לריכוז החומר באוויר, ביגוד מגן וגם כפפות מגן. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לאסוף שפך ונוזל שדלף במיכלים ברי אטימה ככל שניתן. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. אין לשטוף לביוב. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameexcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
סכנה
נוזל ואדים דליקים.
מזיק בשאיפה
גורם לגירוי בעור.
גורם לגירוי חמור בעיניים.
עלול לגרום ל גירוי במערכת הנשימה
עלול להיות קטלני בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר.
רעיל לאורגניזמים החיים במים עם השפעות ארוכות טווח. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): III 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים וחומצות חזקות. סגור היטב. יש לאחסן רק כאשר החומר התייצב. יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
מזהם ימי. 
3-VINYL TOLUENE ICSC: 0734
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל צהוב בהיר עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
האדים הם בלתי מעוכבים ועשויים ליצור פולימרים, דבר שגורם לחסימה של פתחי אוורור. 

סיכונים כימיים
החומר עשוי להתפלמר אם לא התייצב. לפיכך גורם לסיכון אש או פיצוץ. מגיב באלימות עם מחמצנים חזקים וחומצות חזקות. 

נוסחה: CH3C6H4CH=CH2 / C9H10
משקל מולקולרי: 118.2
נקודת רתיחה: ‎164°C
נקודת התכה: ‎-86°C
צפיפות : 0.91 גר/סמ"ק
מסיסות במים, מגר'/ל ב-25°C‏: 89 ‏(כמעט בלתי מסיס)
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 0.23
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 4.1
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.00
נקודת הבזק: 51°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 493°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1.9-6.1 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 3.580  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים, העור ודרכי הנשימה. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים. במקרה של בליעה, החומר בקלות נכנס לדרכי הנשימה ועלול לגרום לדלקת ריאות משאיפה. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר די לאט עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
החומר מוריד שומן מהעור, דבר שעשוי לגרום ליובש או היסדקות של העור. לחומר עשויה להיות השפעה על הכבד. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
MAK: 98 mg/m3, 20 ppm; peak limitation category: I(2); pregnancy risk group: D.
‏TLV (ראו הרעות) 

סביבה
החומר רעיל לאורגניזמים החיים במים. הצטברות של החומר במערכת ביולוגית (ביואקומולציה) עלולה להתרחש בהסביבה. מומלץ מאוד למנוע שחרור לסביבה. 

הערות
ראו כרטיס ICSC 0514. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018