« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
נתרןICSC: 0717 (אפריל 2006)
SODIUM
CAS #: 7440-23-5
מספר או"מ: 1428
EC Number: 231-132-9

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד. תגובות רבות עלולות לגרום לאש או פיצוץ. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  סיכוני אש ופיצוץ במגע עם חומצות, הלוגנים או מים.  יש למנוע מגע עם מים, חומצות או הלוגנים. אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.    יש להשתמש באבקה ייעודית, חול יבש. אין להשתמש בחומרים אחרים.  יש להילחם באש ממקום מוגן. 

   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון. תחושת צריבה.  יש להשתמש במערכת סגורה או אוורור.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור כאב. בועות. כוויות עור חמורות.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים כוויות עמוקות חמורות. אובדן ראייה.  יש להשתמש במגן פנים.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה תחושת צריבה . הלם או התמוטטות.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: חליפת מגן מפני חומרים כימיים כולל מערכת נשימה עצמאית. יש לכסות את שפך החומר עם אבקה יבשה. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flamecorr
סכנה
במגע עם מים משחרר גזים דליקים העלולים להתלקח באופן ספונטני
גורם לכוויות חמורות בעור ולפגיעה בעיניים. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 4.3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): I 

אחסון
מוגן אש. יש לשמור תחת שמן מינרלי. יבש. סגור היטב. 
אריזה
אטומה לאוויר.
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור. 
נתרן ICSC: 0717
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
מוצק כסוף בצורות שונות. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
מגיב באלימות עם מים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. מתפרק מהר בהשפעת אוויר ורטיבות. זה מייצר גז דליק/נפיץ (מימן - ראו כרטיס ICSC 0001). 

נוסחה: Na
משקל אטומי: 23.0
נקודת רתיחה: ‎880°C
נקודת התכה: ‎97.4°C
צפיפות : 0.97 גר/סמ"ק
מסיסות במים : תגובה
לחץ אדים ב-20°C: זניח
נקודת הצתה עצמית: ‎ 120-125°C ‏ 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
משמעויות בכל דרכי החשיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
ראו כרטיס 0360 (נתרן הידרוקסידי). 

סיכון נשימתי
 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
 

סביבה
 

הערות
Sodium is always kept under mineral oil.
מגיב באלימות עם חומרי כיבוי אש כגון מים ופחמן דו חמצני . 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: F, C; R: 14/15-34; S: (1/2)-5-8-43-45 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018