« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
פחמןICSC: 0702 (אפריל 2017)
CARBON
CAS #: 7440-44-0
מספר או"מ: 1361 (מקור - בעלי חיים או צמחים)
EC Number: 231-153-3

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד אם בצורת אבקה. בעיר.  חלקיקים עדינים מורחפים יוצרים תערובות נפיצות באוויר.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות אבק. יש למנוע שקיעת אבק. יש למנוע הצטברות של מטען אלקטרוסטטי (לדוגמא על ידי הארקה).  יש להשתמש בתרסיס מים, אבקה, קצף, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה      
עור      
עיניים   יש להשתמש במשקפי מגן.  יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). 
בליעה      

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מסנן חלקיקים מותאם לריכוז החומר באוויר. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים . במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flame
סכנה
עולה באש באופן ספונטני אם חשוף לאוויר 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 4.2; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): III 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים. 
אריזה
אטומה לאוויר. 
פחמן ICSC: 0702
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
מוצק בצבע שחור אבקה או בצורות שונות. חסר ריח כאשר טהור. 

סיכונים פיזיקליים
התפוצצות אבק אפשרית אם בצורת אבקה או בצורה גרגירית, מעורבב עם אוויר. במצב יבש, עשוי להטען אלקטרוסטטית כתוצאה מערבול, הולכה פנאומטית, מזיגה וכו'. 

סיכונים כימיים
החומר עלול להצית באופן ספונטני במגע עם אוויר. במהלך בעירה, מייצר פחמן חד חמצני רעיל אם האוורור אינו מספיק. החומר הינו חומר מחזר חזק. הוא מגיב באלימות עם מחמצנים כגון ברומטים, כלורטים וחנקות. 

נוסחה: C
משקל אטומי: 12
נקודת רתיחה: ‎>4000°C
נקודת התכה: ‎>3500°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.8-3.51
מסיסות במים : אין 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
 

השפעות חשיפה לטווח קצר
 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע לרמה הגורמת למטרד מהר בפיזור החומר. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
 

סביבה
 

הערות
Health effects of exposure to the substance have been extensively investigated but none has been found.
This card applies to pure carbon in a non-fibrous form.
Carbon fibres or carbon containing polycyclic aromatic hydrocarbons may pose different hazards.
ראו כרטיס / כרטיסים ICSCs 0471 ו0893. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018