« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
PROPARGYL ALCOHOLICSC: 0673 (נובמבר 1997)
CAS #: 107-19-7
מספר או"מ: 2929
EC Number: 203-471-2

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק.  מעל 33°C, תערובות אדים / אוויר נפיצות עשויות להיווצר.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מעל 33°C יש להשתמש במערכת סגורה, אוורור וציוד חשמלי מוגן התפוצצות.  יש להשתמש בתרסיס מים, אבקה, קצף עמיד לאלכוהול, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה! בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון.  יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עשוי להיספג! אדמומיות.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש לפנות לטיפול רפואי . יש ללבוש כפפות מגן בעת מתן עזרה ראשונה. 
עיניים כאב. כוויות עמוקות חמורות.  יש להשתמש במשקפי מגן, מגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה   אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: ביגוד מגן מלא כולל מערכת נשימה עצמאית. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לאסוף שפך ונוזל שדלף במיכלים ברי אטימה ככל שניתן. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. יש לשמור בחושך. סגור היטב. 
אריזה
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
PROPARGYL ALCOHOL ICSC: 0673
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
האדים כבדים מהאוויר. 

סיכונים כימיים
החומר עשוי להתפלמר בהשפעת חום, מחמצנים, פרוקסידים ואור. מגיב באלימות עם מחמצנים. תוקף חומרי פלסטיק רבים. 

נוסחה: C3H4O / CHCCH2OH
משקל מולקולרי: 56.1
נקודת רתיחה: ‎114°C
נקודת התכה: ‎-48 - -52°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.97
מסיסות במים : ניתן לערבוב
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 1.54
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 1.93
נקודת הבזק: 33°C מערכת סגורה
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 3.4-70 ‏  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת האדים שלו, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים, העור ודרכי הנשימה. האדים מגרים את העיניים, העור ודרכי הנשימה. החומר עשוי לגרום להשפעה על הכבד והכליות. עשוי לגרום לתפקוד לקוי. חשיפה לריכוזים מעל הגבולות החשיפה התעסוקתית עשויה לגרום למוות. מומלצת השגחה רפואית. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר מהר מאוד עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 1 חל"מ כ-TWA; ‏ (עור).
MAK: 4.7 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: I(2); skin absorption (H); pregnancy risk group: D 

סביבה
החומר רעיל לאורגניזמים החיים במים. 

הערות
אזהרת הריח במקרה של חריגה מערך גבול החשיפה אינה מספיקה.
Vapours are uninhibited and may polymerize, blocking valves and vents. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: T, N; R: 10-23/24/25-34-51/53; S: (1/2)-26-28-36-45-61 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018