« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
נפתלןICSC: 0667 (יוני 2015)
NAPHTHALENE
CAS #: 91-20-3
מספר או"מ: 1334 (מוצק)מספר או"מ: 2304 (מותך)
EC Number: 202-049-5

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר.  מעל 80°C, תערובות אדים / אוויר נפיצות עשויות להיווצר. חלקיקים עדינים מורחפים יוצרים תערובות נפיצות באוויר.  אש גלויה אסורה.  מערכת סגורה, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות אבק. יש למנוע שקיעת אבק.  יש להשתמש בתרסיס מים, אבקה, קצף, פחמן דו חמצני.   

 יש למנוע פיזור אבק!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה כאב ראש. חולשה. הזעה. בחילה. הקאה. ראו גם סעיף בליעה.  יש להשתמש באוורור (לא במקרה של אבקה), יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור ראו סעיף נשימה.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. יש לפנות לטיפול רפואי אם חשים ברע. 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במשקפי מגן.  יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). 
בליעה כאב בטן. שלשול. זיעה. כאב ראש. קדחת. צהבת. חוּלשָׁה. שתן בצבע כהה. התסמינים עשויים להתעכב.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מסנן גזים ואדים אורגניים מותאם לריכוז החומר באוויר. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. אין לשטוף לביוב. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים . במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameexcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
הזהרה
מוצק דליק
מזיק בבליעה.
עלול להזיק במגע עם העור.
חשוד כגורם לסרטן.
רעיל מאוד לאורגניזמים החיים במים עם השפעות ארוכות טווח. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 4.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): III 

אחסון
יש להפריד ממחמצנים חזקים ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. 
אריזה
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים.
מזהם ימי. 
נפתלן ICSC: 0667
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
מוצק לבן בצורות שונות עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
התפוצצות אבק אפשרית אם בצורת אבקה או בצורה גרגירית, מעורבב עם אוויר. 

סיכונים כימיים
במהלך בעירה, מייצר גזים מגרים ורעילים. מגיב עם מחמצנים חזקים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: C10H8
משקל מולקולרי: 128.18
נקודת רתיחה: ‎218°C
ממריא בטמפרטורת החדר
נקודת התכה: ‎80°C
צפיפות : 1.16 גר/סמ"ק
מסיסות במים ב-20°C: קשה מאוד
לחץ אדים, Pa ב-25°C‏: 11
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 4.42
נקודת הבזק: 80°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 540°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 0.9-5.9 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 3.35  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר עשוי לגרום להשפעה על הדם. עשוי לגרום לנגעים של תאי דם (המוליזה). ראו הערות. ההשפעות עשויות להתאחר. בליעה עשויה לגרום למוות. מומלצת השגחה רפואית. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר די לאט עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על הדם. דבר שעשוי לגרום לאנמיה המוליטית כרונית . לחומר עשויה להיות השפעה על העיניים. דבר שעשוי לגרום להתפתחות של קטרקט. החומר הוא מסרטן אפשרי בבני אדם. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 10 חל"מ כ-TWA; ‏ (עור); ‏‏ קרצינוגניות: A3 (מסרטן מוכח בבעלי חיים, עם הקשר לא ברור לגבי בני אדם).
EU-OEL: 50 mg/m3, 10 ppm as TWA.
MAK: skin absorption (H); carcinogen category: 2; germ cell mutagen group: 3B 

סביבה
החומר רעיל לאורגניזמים החיים במים. החומר עלול לגרום להשפעות ארוכות טווח בסביבה המימית. הצטברות של החומר במערכת ביולוגית (ביואקומולציה) עלולה להתרחש לאורך שרשרת המזון, כגון בדגים. 

הערות
 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: Xn, N; R: 22-40-50/53; S: (1/2)-26-36/37/39-45-46-60-61 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018