« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
CHLORINE TRIFLUORIDEICSC: 0656 (ספטמבר 1997)
CAS #: 7790-91-2
מספר או"מ: 1749
EC Number: 232-230-4

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ אינו בעיר אך מגביר בעירה של חומרים אחרים. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים. תגובות רבות עלולות לגרום לאש או פיצוץ.  סיכוני אש ופיצוץ במגע עם מים או חומרים אורגניים.  יש למנוע מגע עם חומרים דליקים. יש למנוע מגע עם מים.     במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את הגליל על ידי ריסוס במים. יש למנוע מגע ישיר עם מים. יש להילחם באש ממקום מוגן. 

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה תחושת צריבה. שיעול. כאב גרון. נשימה מאומצת. קוצר נשימה.   יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות. כוויות עור חמורות. כאב. בועות.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש לשטוף תחילה עם כמות גדולה של מים במשך 15 דקות לפחות, ולאחר מכן להסיר בגדים מזוהמים ולשטוף שוב. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב. כוויות עמוקות חמורות. אובדן ראייה.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה      

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: ביגוד מגן מלא המומלץ במפורש כיעיל בפני כלור תלת פלואורי, כולל מערכת נשימה עצמאית. אוורור. יש לנתק אספקת הגז במקור במידת האפשר. לעולם אין להפנות סילון מים על הנוזל. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 2.3; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 5.1 וגם 8 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד מחומרים בעירים, חומרים מחזרים ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. קריר. יבש. 
אריזה
אין להעביר עם דברי מאכל, מזון לבעלי חיים או חומרים דליקים. 
CHLORINE TRIFLUORIDE ICSC: 0656
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גז כמעט חסר צבע דחוס נוזלי עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
גז זה כבד מהאוויר. 

סיכונים כימיים
מתפרק מעל 220°C . זה מייצר גזים רעילים של כלור ותרכובות פלואור. מגיב באלימות עם מים וזכוכית. מגיב עם כל סוגי פלסטיק, גומי ושרפים, למעט פולימרים הפלואוריים במידה רבה. רוב החומרים הבעירים מתלקחים באופן ספונטני במגע עם חומר זה. מגיב באלימות עם חומרים ניתנים לחמצון, מתכות ותחמוצות מתכות. מגע עם חומרים אורגניים לגרם לפיצוץ. מגע עם חומצות לגרם לפליטה של אדים רעילים מאוד. 

נוסחה: ClF3
משקל מולקולרי: 92.5
נקודת רתיחה: ‎12°C
נקודת התכה: ‎-76°C
מסיסות במים : תגובה
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 3.18  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר הינו קוקוזיבי לעיניים, עור ודרכי הנשימה. שאיפת עלולה לגרום לבצקת ריאות. ההשפעות עשויות להתאחר. מומלצת השגחה רפואית. ראו הערות. 

סיכון נשימתי
ריכוז הגז באוויר עלול להגיע במהירות רבה לרמה מסוכנת באובדן ההכלה. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.1 חל"מ כ-STEL 

סביבה
 

הערות
Thorough flushing with an inert gas should precede any opening of apparatus that has contained chlorine trifluoride.
מגיב באלימות עם חומרי כיבוי אש כגון מים.
אין לחרוג מהגבול החשיפה התעסוקתית במהלך כל חלק מהחשיפה בעבודה.
תסמינים של בצקת ריאות מתגלים לעיתים רק לאחר מספר שעות, והם מחמירים על ידי מאמץ פיזי. לכן מנוחה והשגחה רפואית הם הכרחיים.
יש לשקול נתינת טיפול מתאים בשאיפה (אינהלציה) על ידי רופא או גורם מוסמך.
טיפול ייחודי נחוץ במקרה של הרעלה מחומר זה; האמצעים המתאימים עם הוראות חייבים להיות זמינים.
אין מספיק נתונים על השפעת חומר זה על בריאות האדם, ולכן יש להקפיד על זהירות רבה.
אין לרסס מים על גליל דולף (כדי למנוע קורוזיה של הגליל).
ראו כרטיס ICSC 0283. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018