« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
מתיל איזובוטיל קטוןICSC: 0511 (יולי 1997)
METHYL ISOBUTYL KETONE
4-Methyl-2-pentanone
Isopropylacetone
Hexone
CAS #: 108-10-1
מספר או"מ: 1245
EC Number: 203-550-1

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. אין להשתמש באוויר דחוס למילוי, ריקון או טיפול.  יש להשתמש באבקה, AFFF, קצף, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש למנוע יצירת אוירוסול טיפתי!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. שלשול. סחרחורת. כאב ראש. בחילה. כאב גרון. חוסר הכרה. הקאה. חולשה.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עור יבש. אדמומיות. כאב.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה כאב בטן. ראו גם סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מסנן גזים ואדים אורגניים מותאם לריכוז החומר באוויר. אוורור. יש לאסוף שפך ונוזל שדלף במיכלים ברי אטימה ככל שניתן. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים. סגור היטב. 
אריזה
אטומה לאוויר. 
מתיל איזובוטיל קטון ICSC: 0511
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
אדים מתערבבים היטב עם האוויר, תערובות נפיצות נוצרות בקלות. 

סיכונים כימיים
החומר עשוי ליצור פרוקסידים נפיצים בחשיפה לאוויר. מגיב באלימות עם מחמצנים חזקים וחומרים מחזרים חזקים. 

נוסחה: C6H12O / CH3COCH2CH(CH3)2
משקל מולקולרי: 100.2
נקודת רתיחה: ‎117-118°C
נקודת התכה: ‎-84.7°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.80
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-20°C‏: 1.91 ‏
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 2.1
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 3.45
נקודת הבזק: 14°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 460°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1.4-7.5 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 1.38  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת האדים שלו ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר והאדים מגרים את העיניים, העור והדרכי הנשימה. אם הנוזל נבלע, שאיפה לריאות עשויה לגרום להתפתחות דלקת ריאות כימית. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית בריכוזים גבוהים. עשוי לגרום להרדמה. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר די מהר עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
מגע חוזר או ממושך עם העור עלול לגרום לדרמטיטיס. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 20 חל"מ כ-TWA; ‏‏ 75 חל"מ כ-STEL; ‏‏ קרצינוגניות: A3 (מסרטן מוכח בבעלי חיים, עם הקשר לא ברור לגבי בני אדם); ‏ ערכי BEI פורסמו.
MAK: 83 mg/m3, 20 ppm; peak limitation category: I(2); skin absorption (H); pregnancy risk group: C.
EU-OEL: 83 mg/m3, 20 ppm as TWA; 208 mg/m3, 50 ppm as STEL 

סביבה
 

הערות
יש לבצע בדיקת הפראוקסידים בטרם לזיקאק; במידה והם נמצאו, יש לחסלם. 

מידע נוסף
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011.
   סיווג EC
סמל: F, Xn; R: 11-20-36/37-66; S: (2)-9-16-29; הערה: 6 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018