« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
4,4'-METHYLENE BIS(2-CHLOROANILINE)ICSC: 0508 (אפריל 2013)
CAS #: 101-14-4
מספר או"מ: 3077
EC Number: 202-918-9

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.    אש גלויה אסורה.    יש להשתמש בתרסיס מים, אבקה יבשה, פחמן דו חמצני.   

 יש להימנע מכל מגע עם החומר! יש למנוע פיזור אבק!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. ראו גם סעיף בליעה.  יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. 
עור עשוי להיספג!  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במשקפי מגן או במגן פנים.  יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). 
בליעה כאב ראש. סחרחורת.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: ביגוד מגן מלא כולל מערכת נשימה עצמאית. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים . במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
סכנה
מזיק בבליעה.
חשוד בגרימת פגמים גנטיים.
עלול לגרום לסרטן.
עלול לגרום נזק לדם
רעיל מאוד לאורגניזמים החיים במים עם השפעות ארוכות טווח. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 9; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): III 

אחסון
ראו סעיף סיכונים כימיים. סגור היטב. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. 
אריזה
 
4,4'-METHYLENE BIS(2-CHLOROANILINE) ICSC: 0508
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גבישים חסרי צבע או שבבים חומים בהירים. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
מתפרק מעל 200°C . זה מייצר נדפים רעילים וקורוזיביים כולל מימן כלורי ותחמוצות חנקן. החומר הינו בסיס חלש. מגיב עם חומצות חזקות, בסיסים חזקים ומתכות אלקליות עפרוריות. 

נוסחה: C13H12Cl2N2
משקל מולקולרי: 267.2
נקודת התכה: ‎110°C
מתפרק ב-202°C
נקודת הבזק: 113°C מערכת סגורה
צפיפות : 1.44 גר/סמ"ק
מסיסות במים : אין
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 3.94
לחץ אדים : זניח 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת אבק, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר עשוי לגרום להשפעה על הדם.  

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת בפיזור החומר, במיוחד במקרה של אבקה. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
החומר הוא מסרטן בבני אדם.  


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.01 חל"מ כ-TWA; ‏ (עור); ‏‏ קרצינוגניות: A2 (מסרטן קרוב לודאי בבני אדם); ‏ ערכי BEI פורסמו.
MAK: skin absorption (H); carcinogen category: 2.
EU-OEL: 0.01 mg/m3 as TWA; (skin) 

סביבה
החומר מאוד רעיל ליצורים החיים במים. החומר עלול לגרום להשפעות ארוכות טווח בסביבה המימית. הצטברות של החומר במערכת ביולוגית (ביואקומולציה) עלולה להתרחש באורגניזמים החיים במים וצמחים. מומלץ מאוד למנוע שחרור החומר לסביבה מכיוון שהוא נשאר בה באופן מתמשך. 

הערות
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
טיפול ייחודי נחוץ במקרה של הרעלה מחומר זה; האמצעים המתאימים עם הוראות חייבים להיות זמינים.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: T, N; R: 45-22-50/53; S: 53-45-60-61; הערה: E 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018