« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
METHYL ACETATEICSC: 0507 (אפריל 2014)
CAS #: 79-20-9
מספר או"מ: 1231
EC Number: 201-185-2

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות. חימום יגרום לעלייה בלחץ עם סיכון התפוצצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. יש להשתמש בכלים ידניים שלא מייצרים ניצוצות. אין להשתמש באוויר דחוס למילוי, ריקון או טיפול.  יש להשתמש בקצף עמיד לאלכוהול, קצף, אבקה, פחמן דו חמצני, תרסיס מים עדין.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש למנוע יצירת אוירוסול טיפתי!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה כאב גרון. שיעול. כאב ראש. ישנוניות.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות. עור יבש.   כפפות מגן.  יש לשטוף בגדים מזוהמים (סיכון אש) בכמות גדולה של מים. יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה כאב בטן. בחילה. הקאות. חוּלשָׁה. ראו גם סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. יש לתת כוס מים אחת או שתיים לשתייה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לסלק כל מקור הצתה. יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: מסנן גזים ואדים אורגניים בעלי נקודת רתיחה נמוכה מותאם לריכוז החומר באוויר. אין לשטוף לביוב. יש לאסוף את הנוזל הדולף למיכלים ברי-אטימה. יש לספוג את הנוזל בחול או בחומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameexcl mark;warn
סכנה
נוזל ואדים דליקים מאוד.
גורם לגירוי בעיניים.
עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים, חומצות חזקות ובסיסים חזקים. 
אריזה
 
METHYL ACETATE ICSC: 0507
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
האידים כבדים מהאוויר ועשויים לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. 

סיכונים כימיים
הוא מגיב עם מחמצנים חזקים. לפיכך גורם לסיכון אש או פיצוץ. הוא מגיב באלימות עם חומצות חזקות ובסיסים חזקים. תוקף גומי וסוגים מסוימים של חומרי פלסטיק. 

נוסחה: C3H6O2 / CH3COOCH3
משקל מולקולרי: 74.1
נקודת רתיחה: ‎57°C
נקודת התכה: ‎-98°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.93
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-20°C‏: 24.4 ‏(קשה)
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 23.1
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 2.6
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.3
נקודת הבזק: -13°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 505°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 3.1-16 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 0.18  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת האדים שלו. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים ודרכי הנשימה. החומר מגרה באופן קל את העור . החומר עשוי להשפיע על מערכת עצבים. חשיפה לריכוזים גבוהים בהרבה מגבולות החשיפה התעסוקתית עשויה לגרום לירידה ברמת ההכרה . 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר די מהר עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
החומר מוריד שומן מהעור, דבר שעשוי לגרום ליובש או היסדקות של העור. לחומר עשויה להיות השפעה על עצב האופטי. דבר שעשוי לגרום ללקויי ראייה. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 200 חל"מ כ-TWA; ‏‏ 250 חל"מ כ-STEL.
MAK: 310 mg/m3, 100 ppm; peak limitation category: I(4) ; pregnancy risk group: C 

סביבה
 

הערות
אין לקחת בגדי עבודה הביתה.
אזהרת הריח במקרה של חריגה מערך גבול החשיפה אינה מספיקה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: F, Xi; R: 11-36-66-67; S: (2)-16-26-29-33 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018