« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
מימן ציאנידי, נוזליICSC: 0492 (מאי 2018)
HYDROGEN CYANIDE, LIQUEFIED
CAS #: 74-90-8
מספר או"מ: 1051
EC Number: 200-821-6

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק באופן קיצוני. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  תערובות גז/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות.  יש לנתק את האספקה; אם לא אפשרי ואין סיכון לסביבה, יש לתת לאש לשרוף את עצמו. במקרים אחרים יש לכבות עם אבקה, תרסיס מים, קצף עמיד בפני אלכוהול, פחמן דו חמצני .  במקרה של שריפה: יש לקרר את הגליל על ידי ריסוס במים. יש להילחם באש ממקום מוגן. 

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!  בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה בלבול. ישנוניות. כאב ראש. בחילה. קוצר נשימה. עוויתות. חוסר הכרה. דום נשימה ולב.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   מתן חמצן עשוי להיות נחוץ. אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. הנשמה מפה לפה אסורה. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. ראו הערות. 
עור עשוי להיספג! ראו גם סעיף נשימה.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש ללבוש כפפות מגן בעת מתן עזרה ראשונה. יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש להעביר מיידית לטיפול רפואי. ראו הערות. 
עיניים עשוי להיספג! אדמומיות. כאב. ראו סעיף נשימה.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה תחושת צריבה . ראו גם סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  יש לשטוף את הפה. מתן חמצן עשוי להיות נחוץ. הנשמה מלאכותית מפה לפה אסורה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. ראו הערות. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לסלק כל מקור הצתה. יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: חליפת מגן כימית אטומה לגזים כולל מערכת נשימה עצמאית. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. אוורור. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. לעולם אין להפנות סילון מים על הנוזל. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameskull;toxicenviro;aqua
סכנה
נוזל ואדים דליקים במיוחד
קטלני אם נבלע, במגע עם עור או נשאף
גורם לגירוי בעיניים.
רעיל מאוד לאורגניזמים החיים במים עם השפעות ארוכות טווח. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): I 

אחסון
יש לאחסן רק כאשר החומר התייצב. מוגן אש. קריר. יש להפריד מדברי מאכל ומזון לבעלי חיים וחומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
מזהם ימי.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
מימן ציאנידי, נוזלי ICSC: 0492
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל או גז חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
הגז מתערבב היטב עם האוויר, תערובות נפיצות נוצרות בקלות. 

סיכונים כימיים
החומר עשוי להתפלמר באופן ספומטני אם לא התייצב. החומר עשוי להתפלמר עקב חימום ובהשפעת בסיסים, מים בכמות מעל 2%, או כאשר לא התייצב כימי. לפיכך גורם לסיכון אש או פיצוץ. בבעירה מייצר גזים רעילים וקורוזיביים כולל תחמוצות חנקן. תמיסה במים הינה חומצה חלשה. מגיב באלימות עם מחמצנים ומימן כלוריד בתערובות אלכוהוליות. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: HCN
משקל מולקולרי: 27.03
נקודת רתיחה: ‎26°C
נקודת התכה: ‎-13°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.69 (נוזלי)
מסיסות במים : ניתן לערבוב
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 82.6
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 0.94
נקודת הבזק: -18°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 538°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 5.6-40.0 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): -0.25  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים ודרכי הנשימה. החומר עלול להיות מגרה לעור. החומר עשוי לגרום להשפעה על נשימה תאית. עשוי לגרום לעוויתות וחוסר הכרה. חשיפה עשויה לגרום למוות. מומלצת השגחה רפואית. ראו הערות. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר מהר מאוד עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על בלוטת התריס. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ (ערך תקרה): ‏‏ 4.7 חל"מ כ-STEL; ‏ (עור).
EU-OEL: 1 mg/m3, 0.9 ppm as TWA; 5 mg/m3, 4.5 ppm as STEL; (skin) 

סביבה
החומר מאוד רעיל ליצורים החיים במים. 

הערות
אין לחרוג מהגבול החשיפה התעסוקתית במהלך כל חלק מהחשיפה בעבודה.
טיפול ייחודי נחוץ במקרה של הרעלה מחומר זה; האמצעים המתאימים עם הוראות חייבים להיות זמינים.
יש לבודד בגדים מזוהמים על ידי איטומם בשקית או במיכל אחר.
אזהרת הריח במקרה של חריגה מערך גבול החשיפה אינה מספיקה.
The recommendations on this Card also apply to hydrogen cyanide, stabilized, absorbed in a porous inert material.
Other UN numbers: 1613, Hydrogen cyanide, aqueous solution, not more than 20% hydrogen cyanide; 1614, Hydrogen cyanide, stabilized, containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material; 3294, Hydrogen cyanide, solution in alcohol with not more than 45% hydrogen cyanide.
Never work alone in an area if hydrogen cyanide exposure is possible.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018