« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
אתילןICSC: 0475 (מרץ 1996)
ETHYLENE
CAS #: 74-85-1
מספר או"מ: 1962
EC Number: 200-815-3

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק באופן קיצוני.  תערובות גז/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. יש למנוע הצטברות של מטען אלקטרוסטטי (לדוגמא על ידי הארקה). יש להשתמש בכלים ידניים שלא מייצרים ניצוצות.  יש לנתק את האספקה; אם לא אפשרי ואין סיכון לסביבה, יש לתת לאש לשרוף את עצמו. במקרים אחרים יש לכבות עם תרסיס מים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את הגליל על ידי ריסוס במים. יש להילחם באש ממקום מוגן. 

   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה ישנוניות. חוסר הכרה.  יש להשתמש באוורור.   אוויר צח, מנוחה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור      
עיניים      
בליעה      

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! אוורור. יש לסלק כל מקור הצתה. יש לנתק אספקת הגז במקור במידת האפשר. הגנה אישית: חליפת מגן מפני חומרים כימיים כולל מערכת נשימה עצמאית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 2.1 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים. 
אריזה
 
אתילן ICSC: 0475
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גז חסר צבע דחוס עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
גז זה קל מהאוויר. כתוצאה מזרימה, נענוע וכו' תתכן הווצרות מטען אלקטרוסטטי. 

סיכונים כימיים
החומר עשוי להתפלמר וליצור תרכובות ארומטיות בהשפעת טמפרטורות מעל 600°C. מגיב עם מחמצנים חזקים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: C2H4 / CH2=CH2
משקל מולקולרי: 28.0
נקודת רתיחה: ‎-104°C
נקודת התכה: ‎-169.2°C
מסיסות במים : אין
לחץ אדים, kPa ב-15°C‏: 8100
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 0.98
נקודת הבזק: גז דליק.
נקודת הצתה עצמית: ‎ 490°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 2.7-36.0 ‏  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
חשיפה עשויה לגרום לירידה ברמת ההכרה . 

סיכון נשימתי
במקרה של אובדן ההכלה (שמירת חומר מזיק תחת בקרה ובתוך גבולות), חומר זה עלול לגרום לחנק עקב הורדת ריכוז החמצן במקומות מוקפים. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 200 חל"מ כ-TWA; ‏‏ קרצינוגניות: A4 (לא מסווג כמסרטן בבני אדם).
MAK: carcinogen category: 3B 

סביבה
 

הערות
ריכוז גבוה באוויר גורם למחסור בחמצן עם הסיכון של חוסר הכרה או מוות.
יש לבדוק ריכוז החמצן בטרם לכניסה לאיזור. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: F+; R: 12-67; S: (2)-9-16-33-46 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018