« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
2,4-DINITROPHENOLICSC: 0464 (יוני 2015)
CAS #: 51-28-5
מספר או"מ: 1320 (ראו הערות)
EC Number: 200-087-7

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  סיכון אש ופיצוץ .  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  אין לחשוף לחיכוך או להלם. יש להשתמש בכלים ידניים שלא מייצרים ניצוצות. יש למנוע שקיעת אבק. מערכת סגורה, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות אבק.  יש להשתמש במים בכמויות גדולות.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. יש להילחם באש ממקום מוגן. 

 יש למנוע פיזור אבק! יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה ראו סעיף בליעה.  יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. 
עור עשוי להיספג! אדמומיות. חספוס. כתמים צהובים על העור. ראו גם סעיף נשימה.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי . 
עיניים ראייה צהובה. אדמומיות. דלקת הלחמית.  יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה בחילה. זיעה. צמא חמור. קדחת. קצב לב מוגבר. הקאות. הלם או התמוטטות.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. ראו הערות. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: ביגוד מגן מלא כולל מערכת נשימה עצמאית. אין לאפשר להתייבש. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לטאטא את השפך למיכלים. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
סכנה
קטלני בבליעה
רעיל במגה עם עור
חשיפה ממושכת או חוזרת עלולה לגרום נזק לאיברים .
רעיל מאוד לחי במים. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 4.1; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 6.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): I 

אחסון
מוגן אש. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. קריר. יש להפריד מחומרים בעירים, חומרים מחזרים ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. 
אריזה
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים.
מזהם ימי. 
2,4-DINITROPHENOL ICSC: 0464
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גבישים עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
התפוצצות אבק אפשרית אם בצורת אבקה או בצורה גרגירית, מעורבב עם אוויר. 

סיכונים כימיים
עשוי להתפרק בפיצוץ עקב הלם, חיכוך או זעזוע. עשוי להתפוצץ בחימום . תערובות עם אלקלים, אמניה ורוב המתכות הם רגישות לזעזועים. מתפרק בחימום . זה מייצר גזים רעילים כולל תחמוצות חנקן. ראו הערות. 

נוסחה: C6H4N2O5 / C6H3(OH)(NO2)2
משקל מולקולרי: 184.11
נקודת התכה: ‎112°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.68
מסיסות במים, גר'/ל ב-‏: 6 ‏(גרועה)
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 6.36
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (מוערך): 1.67 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר עלול להיות מגרה לעיניים ו לעור. 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע לרמה הגורמת למטרד מהר בפיזור החומר. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
מגע חוזר או ממושך עם העור עלול לגרום לדרמטיטיס. לחומר עשויה להיות השפעה על מטבוליזם. דבר שעשוי לגרום לקטרקט, הפרעות לב וכלי דם וליקוי במערכת העצבים. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
 

סביבה
החומר מאוד רעיל ליצורים החיים במים. מומלץ מאוד למנוע שחרור לסביבה. 

הערות
Use all available methods for reducing body temperature.
Because of its explosive properties, the compound is used in the form of a water paste.
UN 0076 applies to the dry compound or wetted with less than 15% water (Hazard class 1, Subsidiary Risks 6.1). UN 1320 applies to compound wetted with no less than 15% water
CAS 25550-58-7 applies to unspecified isomers of dinitrophenol. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: T, N; R: 23/24/25-33-50; S: (1/2)-28-37-45-61 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018