« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
METHYL CHLORIDEICSC: 0419 (יוני 2015)
CAS #: 74-87-3
מספר או"מ: 1063
EC Number: 200-817-4

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד. חימום יגרום לעלייה בלחץ עם סיכון התפוצצות.  תערובות גז/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. יש להשתמש בכלים ידניים שלא מייצרים ניצוצות.  יש לנתק את האספקה; אם לא אפשרי ואין סיכון לסביבה, יש לתת לאש לשרוף את עצמו. במקרים אחרים יש לכבות עם תרסיס מים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את הגליל על ידי ריסוס במים. יש להילחם באש ממקום מוגן. 

 יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה הליכה בלתי יציבה. סחרחורת. כאב ראש. בחילה. הקאה. עוויתות. חוסר הכרה. ראו הערות.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עשוי להיספג! במגע עם נוזל: כוויות קור.  כפפות מבודדות קור. ביגוד מגן.  במקרה של כוויות קור: יש לשטוף עם כמות גדולה של מים, אין להסיר בגדים. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים ראו סעיף עור.  יש להשתמש במשקפי מגן, מגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.   
בליעה      

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: ביגוד מגן מלא כולל מערכת נשימה עצמאית. אוורור. לעולם אין להפנות סילון מים על הנוזל. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flamecylinder;gascancer;health haz
סכנה
גז דליק באופן קיצוני.
מכיל גז בלחץ; עלול להתפוצץ אם מחומם.
חשוד כפוגע בפוריות או בילוד שטרם נולד.
עלול לגרום נזק למערכת העצבים המרכזית בשאיפה
חשיפה ממושכת או חוזרת עלולה לגרום נזק למערכת העצבים המרכזית במקרה של בשאיפה. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 2.1 

אחסון
מוגן אש. אוורור לאורך הרצפה. 
אריזה
 
METHYL CHLORIDE ICSC: 0419
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גז חסר צבע מעובה . 

סיכונים פיזיקליים
הגז כבד מהאוויר ועשוי לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. גז זה כבד מהאוויר ועשוי להצטבר בחללים נמוכים, תוך גרימת מחסור בחמצן. ראו הערות. 

סיכונים כימיים
תפרק בבעירה. זה מייצר נדפים רעילים וקורוזיביים כולל מימן כלורי ופוסגן. מגיב באלימות עם אבקת אלומיניום, אבקת אבץ, אלומיניום טריכלוריד ואתילן. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. תוקף מתכות רבות בנוכחות רטיבות. 

נוסחה: CH3Cl
משקל מולקולרי: 50.5
נקודת רתיחה: ‎-23.7°C
נקודת התכה: ‎-97°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.91
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-25°C‏: 0.5 ‏
לחץ אדים, kPa ב-25°C‏: 573
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 2.47
נקודת הבזק: גז דליק.
נקודת הצתה עצמית: ‎ 632°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 8.1-17.4 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 0.91
צמיגות: 0.1834 cP ב-20°C 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה ודרך העור. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
הנוזל עלול לגרום לכוויית קור. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית. חשיפה לריכוזים גבוהים בהרבה מגבולות החשיפה התעסוקתית עשויה לגרום לפגיעה בכבד, במערכת לב וכלי דם ובכליות. חשיפה עשויה לגרום לאובדן הכרה . מומלצת השגחה רפואית. ההשפעות עשויות להתאחר. 

סיכון נשימתי
ריכוז הגז באוויר עלול להגיע במהירות רבה לרמה מסוכנת באובדן ההכלה. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על מערכת העצבים המרכזית. דבר שעשוי לגרום להשפעות שנמדדו באמצעות בדיקות התנהגותיות. ניסויים בבעלי חיים מראים כי חומר זה עלול לגרום להשפעות רעילות על רבייה של בני אדם. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 50 חל"מ כ-TWA; ‏‏ 100 חל"מ כ-STEL; ‏ (עור); ‏‏ קרצינוגניות: A4 (לא מסווג כמסרטן בבני אדם).
MAK: 21 mg/m3, 10 ppm; peak limitation category: II(1); pregnancy risk group: D.
EU-OEL: 42 mg/m3, 20 ppm as TWA 

סביבה
 

הערות
Following intoxication patient should be observed carefully for 48 hours.
יש לבדוק ריכוז החמצן בטרם לכניסה לאיזור. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: F+, Xn; R: 12-40-48/20; S: (2)-9-16-33 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018