« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
1-CHLORO-2,4-DINITROBENZENEICSC: 0416 (יוני 2015)
CAS #: 97-00-7
מספר או"מ: 3441
EC Number: 202-551-4

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  חלקיקים עדינים מורחפים יוצרים תערובות נפיצות באוויר.  אש גלויה אסורה. יש למנוע מגע עם חומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים.  אין לחשוף לחיכוך או להלם.  יש להשתמש בתרסיס מים, קצף, אבקה יבשה, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. יש להילחם באש ממקום מוגן. 

 יש למנוע פיזור אבק! יש להימנע מכל מגע עם החומר!  עזרה ראשונה: יש להשתמש בציוד מגן אישי. 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שפתיים, ציפורניים ועור כחולים. סחרחורת. כאב ראש. נשימה מאומצת. בחילה. הקאה. ראייה מטושטשת.  יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עשוי להיספג! אדמומיות. כאב. ראו גם סעיף נשימה.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש ללבוש כפפות מגן בעת מתן עזרה ראשונה. יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה כאב בטן. ראו גם סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  יש לשטוף את הפה. יש לתת כוס מים אחת או שתיים לשתייה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: חליפת מגן מפני חומרים כימיים כולל מערכת נשימה עצמאית. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לשאוב עם ציוד יעודי (ראו הערות), או לטאטא בזהירות למיכלים ברי-אטימה. במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
סכנה
קטלני במגע עם עור
מזיק בבליעה.
גורם לגירוי בעור ובעיניים
עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.
עלול לגרום נזק לדם
רעיל מאוד לאורגניזמים החיים במים עם השפעות ארוכות טווח. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים, בסיסים חזקים, חומרים מחזרים חזקים, דברי מאכל ומזון לבעלי חיים ואמוניה. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים.
מזהם ימי. 
1-CHLORO-2,4-DINITROBENZENE ICSC: 0416
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גבישים צהובים חיוורים עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
עשוי להתפרק בפיצוץ עקב הלם, חיכוך או זעזוע. עשוי להתפוצץ בחימום אפילו בהיעדר אוויר. מגיב עם מחמצנים חזקים ובסיסים חזקים. מגיב באלימות עם אמוניה וחומרים מחזרים חזקים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. בבעירה מייצר גזים ונדפים רעילים וקורוזיביים כולל hydrogen chloride ותחמוצות חנקן. 

נוסחה: C6H3ClN2O4 / C6H3Cl(NO2)2
משקל מולקולרי: 202.6
נקודת רתיחה: ‎315°C
נקודת התכה: ‎54°C
צפיפות (ב-20°C): 1.7 גר/סמ"ק
מסיסות במים ב-15°C: קשה מאוד
לחץ אדים ב-20°C: זניח
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 7.0
נקודת הבזק: 179°C
נקודת הצתה עצמית: ‎ 432°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 2.0-22 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (מוערך): 2.17 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה באופן חמור את העור והעיניים. החומר עשוי לגרום להשפעה על הדם. עשוי לגרום ליצירת מטהמוגלובין. חשיפה לריכוזים גבוהים עשויה לגרום למוות. 

סיכון נשימתי
לא ניתן להצביע על הקצב שבו ריכוז מזיק של החומר באוויר עלול להיווצר בהתאדות ב-20°C. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
מגע חוזר או ממושך עלול לגרום לריגוש העור . לחומר עשויה להיות השפעה על הדם. דבר שעשוי לגרום לירידה בהמוגלובין וירידה של תאי הדם. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
MAK sensitization of skin (SH) 

סביבה
החומר מאוד רעיל ליצורים החיים במים. החומר עלול לגרום להשפעות ארוכות טווח בסביבה המימית. מומלץ מאוד למנוע שחרור לסביבה. 

הערות
לעולם אין להשתמש בשואב אבק מסוג ביתי לשאיבת החומר, יש להשתמש רק בציוד מקצועי. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: T, N; R: 23/24/25-33-50/53; S: (1/2)-28-36/37-45-60-61; הערה: C 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018