« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
BUTYL ACRYLATEICSC: 0400 (נובמבר 2003)
CAS #: 141-32-2
מספר או"מ: 2348
EC Number: 205-480-7

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק.  מעל 36°C, תערובות אדים / אוויר נפיצות עשויות להיווצר.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים. יש למנוע מגע עם מחמצנים חזקים.   מעל 36°C יש להשתמש במערכת סגורה, אוורור וציוד חשמלי מוגן התפוצצות. יש למנוע מגע עם מחמצנים חזקים.  יש להשתמש באבקה, AFFF, קצף, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש למנוע יצירת אוירוסול טיפתי! יש להימנע מכל מגע עם החומר!   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה תחושת צריבה. שיעול. קוצר נשימה. כאב גרון.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות. כאב.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה כאב בטן. בחילה. הקאות. שלשול.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לתת כוס מים אחת או שתיים לשתייה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: חליפת מגן מפני חומרים כימיים וגם מסנן גזים ואדים אורגניים מותאם לריכוז החומר באוויר. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לסלק כל מקור הצתה. יש לאסוף הנוזל הדולף ושפך הנוזל במיכלים מכוסים, במידה האפשרית. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): III 

אחסון
מוגן אש. קריר. יש לשמור בחושך. יש להפריד ממחמצנים חזקים. יש לאחסן רק כאשר החומר התייצב. 
אריזה
 
BUTYL ACRYLATE ICSC: 0400
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
האדים הם בלתי מעוכבים ועשויים ליצור פולימרים, דבר שגורם לחסימה של פתחי אוורור. 

סיכונים כימיים
החומר עשוי להתפלמר באופן ספומטני עקב התחממות, בהשפעת אור ובמגע עם פרוקסידים. מגיב באלימות עם מחמצנים חזקים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: CH2=CHCOOC4H9 / C7H12O2
משקל מולקולרי: 128.2
נקודת רתיחה: ‎145-149°C
נקודת התכה: ‎-64°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.90
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-‏: 0.14 ‏
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 0.43
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 4.42
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.01
נקודת הבזק: 36°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 267°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1.3-9.9 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 2.38  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה ודרך העור. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים, העור ודרכי הנשימה. אם הנוזל נבלע, שאיפה לריאות עשויה לגרום להתפתחות דלקת ריאות כימית.  

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר די מהר עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
מגע חוזר או ממושך עלול לגרום לריגוש העור . 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 2 חל"מ כ-TWA; ‏‏ קרצינוגניות: A4 (לא מסווג כמסרטן בבני אדם).
(SEN).
MAK: 11 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: I(2); skin absorption (H); sensitization of skin (SH); pregnancy risk group: C.
EU-OEL: 11 mg/m3, 2 ppm as TWA; 53 mg/m3, 10 ppm as STEL 

סביבה
החומר רעיל לאורגניזמים החיים במים. 

הערות
הוספת חומר מייצב או מעכב עשוייה להשפיע על תכונות טוקסיקולוגיות של החומר; יש להתייעץ עם מומחה.
Hydroquinone and hydroquinone ethyl ether are the commonly used stabilizers.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: Xi; R: 10-36/37/38-43; S: (2)-9; הערה: D 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018