« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
BENZOFURANICSC: 0388 (יולי 2002)
CAS #: 271-89-6
מספר או"מ: 1993
EC Number: 205-982-6

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק.  מעל 56°C, תערובות אדים / אוויר נפיצות עשויות להיווצר.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מעל 56°C יש להשתמש במערכת סגורה, אוורור וציוד חשמלי מוגן התפוצצות.  יש להשתמש בקצף, אבקה יבשה, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה ראו סעיף השפעות החשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת.     
עור      
עיניים      
בליעה      

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לסלק כל מקור הצתה. אין לשטוף לביוב. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לאסוף הנוזל הדולף ושפך הנוזל במיכלים מכוסים, במידה האפשרית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 3 

אחסון
מוגן אש. סגור היטב. קריר. 
אריזה
 
BENZOFURAN ICSC: 0388
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע שמנוני עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
החומר מתפלמר האט בטמפרטורות הסביבה. החומר מתפלמר מהר יותר בהשפעת חום ובהשפעת זרז חומצתי. 

נוסחה: C8H6O
משקל מולקולרי: 118.1
נקודת רתיחה: ‎174°C
נקודת התכה: ‎<-18°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.09
מסיסות במים : אין
לחץ אדים, kPa ב-25°C‏: 0.06
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.00
נקודת הבזק: 56°C
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 2.67  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת התרסיס שלו. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
 

סיכון נשימתי
לא ניתן להצביע על הקצב שבו ריכוז מזיק של החומר באוויר עלול להיווצר בהתאדות ב-20°C. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על הכליות והכבד. החומר הוא מסרטן אפשרי בבני אדם. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
 

סביבה
החומר מזיק לאורגניזמים החיים במים. מומלץ מאוד למנוע שחרור לסביבה. 

הערות
גבולות התפוצצות אינם ידועים בספרות, אם כי החומר בעיר ויש לו נקודת הבזק < 61°C.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה.
אין מספיק נתונים על השפעת חומר זה על בריאות האדם, ולכן יש להקפיד על זהירות רבה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018