« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
חומצה פיקריתICSC: 0316 (ספטמבר 2008)
PICRIC ACID
CAS #: 88-89-1
מספר או"מ: 0154 (ראו הערות)
EC Number: 201-865-9

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר. תגובות רבות עלולות לגרום לאש או פיצוץ. ראו הערות.  סיכון אש ופיצוץ .  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  אין לחשוף לחיכוך או להלם. יש להשתמש בכלים ידניים שלא מייצרים ניצוצות. יש למנוע שקיעת אבק. מערכת סגורה, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות אבק.  יש להשתמש במים בכמויות גדולות.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש למנוע פיזור אבק!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה כאב ראש. בחילה. הקאה.  יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור   כפפות מגן.  יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. יש לפנות לטיפול רפואי אם חשים ברע. 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במשקפי מגן.  יש לשטוף עם הרבה מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות). 
בליעה כאב ראש. סחרחורת. בחילה. הקאות. שלשול.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. יש לתת כוס מים אחת או שתיים לשתייה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לסלק כל מקור הצתה. יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: מסנן חלקיקים מותאם לריכוז החומר באוויר. יש לטאטא את השפך למיכלים. במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

explskull;toxic
סכנה
נפיץ; סיכון של פיצוץ מסיבי
רעיל בבליעה.
גורם לגירוי בעיניים
מזיק לחי במים 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 1.1D 

אחסון
מוגן אש. קריר. החומר צריך להישמר רטוב. יש להפריד ממחמצנים חזקים, מתכות וחומרים מחזרים. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
חומר מיוחד. 
חומצה פיקרית ICSC: 0316
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גבישים צהובים . 

סיכונים פיזיקליים
כתוצאה מזרימה, נענוע וכו' תתכן הווצרות מטען אלקטרוסטטי. התפוצצות אבק אפשרית אם בצורת אבקה או בצורה גרגירית, מעורבב עם אוויר. 

סיכונים כימיים
עשוי להתפרק עקב הלם, חיכוך או זעזוע. עשוי להתפוצץ בחימום . תערובות עם נחושת, עופרת, כספית, אבץ ומתכות אחרות הם רגישות לזעזועים. במהלך בעירה, מייצר תחמוצות רעילות של פחמן וחנקן . מגיב עם מחמצנים וחומרים מחזרים. 

נוסחה: C6H2(NO2)3OH
משקל מולקולרי: 229.1
מתפרק ב-300°C
נקודת התכה: ‎122°C
צפיפות : 1.8 גר/סמ"ק
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-‏: 1.4 ‏
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: (זניח)
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 7.9
נקודת הבזק: 150°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 300°C ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 2.03  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה באופן קל את העיניים. 

סיכון נשימתי
התאדות ב-20°C היא זניחה; עם זאת, ריכוז מזיק של חלקיקים באוויר עלול להיווצר במהירות . 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
מגע חוזר או ממושך עם העור עלול לגרום לדרמטיטיס. מערכת העיכול הכליות הכבד הדםבליעה עשויה להשפיע על P1|, | ו ]. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.1‏ מג/מ3, כ-TWA.
EU-OEL: 0.1 mg/m3 as TWA.
MAK: skin absorption (H); sensitization of skin (SH); carcinogen category: 3B 

סביבה
החומר מזיק לאורגניזמים החיים במים. 

הערות
אין לקחת בגדי עבודה הביתה.
יש לשטוף בגדים מזוהמים (סיכון אש) עם כמות גדולה של מים.
UN number 0154 refers to picric acid, dry or moistened with less than 30% water by mass.
For safety transportation, 30% water or more is usually added.
Other UN number is 1344, with not less than 30% water by mass, hazard class 4.1, packing group I.
UN 3364 Trinitrophenol(picric acid), wetted with not less than 10% water, by mass; Hazard class: 4.1, Packing Group I 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: E, T; R: 3-4-23/24/25; S: (1/2)-28-35-36/37-45 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018