« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
PHTHALIC ANHYDRIDEICSC: 0315 (יוני 2003)
CAS #: 85-44-9
EC Number: 201-607-5

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר.  חלקיקים עדינים מורחפים יוצרים תערובות נפיצות באוויר.  אש גלויה אסורה.  מערכת סגורה, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות אבק. יש למנוע שקיעת אבק.  יש להשתמש בתרסיס מים, קצף, אבקה יבשה, פחמן דו חמצני.   

 יש למנוע פיזור אבק! יש להימנע מכל מגע עם החומר!   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון. צפצופים.  יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות. כאב.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה כאב בטן.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לתת כוס מים אחת או שתיים לשתייה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: חליפת מגן מפני חומרים כימיים כולל מערכת נשימה עצמאית. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים . במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
 

אחסון
יש להפריד מחומרים בעירים, חומרים מחזרים, מחמצנים חזקים, בסיסים חזקים, חומצות חזקות ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. ראו סעיף סיכונים כימיים. אוורור לאורך הרצפה. יבש. סגור היטב. 
אריזה
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
PHTHALIC ANHYDRIDE ICSC: 0315
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גבישים לבנים זוהרים עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
התפוצצות אבק אפשרית אם בצורת אבקה או בצורה גרגירית, מעורבב עם אוויר. 

סיכונים כימיים
מתפרק במגע עם מים חמים. זה מייצר חומצה פתלית. מגיב עם מחמצנים חזקים, חומצות חזקות, בסיסים חזקים וחומרים מחזרים. מגיב באלימות עם תחמוצת נחושת ונתרן ניטריל בחימום. לפיכך גורם לסיכון פיצוץ. תוקף מתכות רבות בנוכחות מים. 

נוסחה: C8H4O3 / C6H4(CO)2O
משקל מולקולרי: 148.1
נקודת רתיחה: ‎284°C (ממריא)
נקודת התכה: ‎131°C
צפיפות : 1.53 גר/סמ"ק
מסיסות במים : תגובה איטית
לחץ אדים, Pa ב-20°C‏: <0.3
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 5.1
נקודת הבזק: 152°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 570°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1.7-10.4 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 1.6  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת התרסיס שלו ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה באופן חמור את העיניים, העור ודרכי הנשימה. 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת בפיזור החומר, במיוחד במקרה של אבקה. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
מגע חוזר או ממושך עלול לגרום לריגוש העור . שאיפה חוזרת או ממושכת עלולה לגרום לאסטמה. ראו הערות. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.002‏ מג/מ3, כ-TWA; ‏ ‏0.005 מג/מ3 כ-STEL; ‏ (עור).
(SEN).
‏‏ קרצינוגניות: A4 (לא מסווג כמסרטן בבני אדם).
MAK: sensitization of respiratory tract (SA) 

סביבה
 

הערות
The substance may be transported in molten state.
תסמינים של אסטמה לעתים קרובות לא באים לידי ביטוי עד שעוברות מספר שעות, והם מחמירים על ידי מאמץ פיזי.
לכן, מנוחה והשגחה רפואיות הינן הכרחיות.
כל מי שיש לו תסמיני אסטמה עקב חומר זה, צריך להימנע מכל מגע נוסף.
For materials containing more than 0.05% of maleic anhydride the UN number is 2214, hazard class 8, packaging group III.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: Xn; R: 22-37/38-41-42/43; S: (2)-23-24/25-26-37/39-46 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018