« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
מתיל מתאקרילאטICSC: 0300 (נובמבר 2003)
מתיל מתאקרילט
METHYL METHACRYLATE
Methacrylic acid methyl ester
Methyl 2-methylpropenoate
CAS #: 80-62-6
מספר או"מ: 1247
EC Number: 201-297-1

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. אין להשתמש באוויר דחוס למילוי, ריקון או טיפול.  יש להשתמש בקצף, אבקה, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. קוצר נשימה. כאב גרון.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה בחילה. הקאות. כאב בטן.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. יש לתת כוס מים אחת או שתיים לשתייה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: חליפת מגן מפני חומרים כימיים וגם מסנן גזים ואדים אורגניים מותאם לריכוז החומר באוויר. יש לסלק כל מקור הצתה. אין לשטוף לביוב. יש לאסוף שפך ונוזל שדלף במיכלים ברי אטימה ככל שניתן. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים, בסיסים חזקים וחומצות חזקות. קריר. יש לשמור בחושך. יש לשמור בחדר מאוורר היטב. יש לאחסן רק כאשר החומר התייצב. 
אריזה
 
מתיל מתאקרילאט ICSC: 0300
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
אדים מתערבבים היטב עם האוויר, תערובות נפיצות נוצרות בקלות. האדים הם בלתי מעוכבים ועשויים ליצור פולימרים, דבר שגורם לחסימה של פתחי אוורור. 

סיכונים כימיים
החומר עשוי להתפלמר עקב חימום או התחממות, ובהשפעת אור, זרזי פילמור ומחמצנים חזקים. לפיכך גורם לסיכון אש או פיצוץ. מגיב עם חומצות חזקות ובסיסים חזקים. 

נוסחה: CH2C(CH3)COOCH3 / C5H8O2
משקל מולקולרי: 100.1
נקודת רתיחה: ‎100.5°C
נקודת התכה: ‎-48°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.94
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-20°C‏: 1.6 ‏
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 3.9
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 3.5
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.09
נקודת הבזק: 10°C מערכת פתוחה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 421°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1.7-12.5 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 1.38  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים, העור ודרכי הנשימה. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר די מהר עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
מגע חוזר או ממושך עלול לגרום לריגוש העור . לחומר עשויה להיות השפעה על מערכת העצבים ההיקפית. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 50 חל"מ כ-TWA; ‏‏ 100 חל"מ כ-STEL.
(SEN).
‏‏ קרצינוגניות: A4 (לא מסווג כמסרטן בבני אדם).
MAK: 210 mg/m3, 50 ppm; peak limitation category: I(2); sensitization of skin (SH); pregnancy risk group: C.
EU-OEL: 50 ppm as TWA; 100 ppm as STEL 

סביבה
החומר מזיק לאורגניזמים החיים במים. 

הערות
בדרך כלל מכיל הידרוקינון, הידרוקינון מתיל אסתר ודימתיל- t-בוטילפנול כמעכבי פילמור.
הוספת חומר מייצב או מעכב עשוייה להשפיע על תכונות טוקסיקולוגיות של החומר; יש להתייעץ עם מומחה.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה. 

מידע נוסף
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011.
   סיווג EC
סמל: F, Xi; R: 11-37/38-43; S: (2)-24-37-46; הערה: D 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018