« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
מתילן ביס-פניל איזוציאנאטICSC: 0298 (מרץ 1999)
מתילן ביספניל איזוציאנט
METHYLENE BISPHENYL ISOCYANATE
Diphenylmethane-4.4'-diisocyanate
bis(1,4-Isocyanatophenyl)methane
MDI
4,4'-Methylenediphenyldiisocyanate
CAS #: 101-68-8
EC Number: 202-966-0

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.    אש גלויה אסורה.    יש להשתמש באבקה, פחמן דו חמצני.   

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!  בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה כאב ראש. בחילה. קוצר נשימה. כאב גרון.  יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן או במגן פנים.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה   אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: חליפת מגן מפני חומרים כימיים כולל מערכת נשימה עצמאית. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים ברי-אטימה. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
 

אחסון
יש להפריד מדברי מאכל ומזון לבעלי חיים וחומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים. קריר. יבש. יש לשמור בחושך. 
אריזה
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
מתילן ביס-פניל איזוציאנאט ICSC: 0298
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גבישים או שבבים לבנים עד צהובים חיוורים. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
החומר עשוי להתפלמר בהשפעת טמפרטורה מעל 204°C. בבעירה מייצר נדפים רעילים וקורוזיביים כולל תחמוצות חנקן ומימן ציאניד (ראה כרטיס ICSC 0492). מגיב בקלות עם מים. זה מייצר פוליאוריאות בלתי מסיסות. מגיב באלימות עם חומצות, אלכוהולים, אמינים, בסיסים ומחמצנים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: C15H10N2O2 / OCNC6H4CH2C6H4NCO
משקל מולקולרי: 250.3
נקודת רתיחה ב- 100kPa:‏ 314°C‎
נקודת התכה: ‎37°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.2
מסיסות במים : תגובה
לחץ אדים ב-20°C: זניח
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 8.6
נקודת הבזק: 196°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 240°C ‏ 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
הזלת דמעות. החומר מגרה את העיניים, העור ודרכי הנשימה. החומר עשוי לגרום להשפעה על הריאות. עשוי לגרום לתפקוד לקוי. 

סיכון נשימתי
התאדות ב-20°C היא זניחה; עם זאת, ריכוז מזיק של חלקיקים באוויר עלול להיווצר במהירות בפיזור החומר. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
מגע חוזר או ממושך עלול לגרום לריגוש העור . שאיפה חוזרת או ממושכת עלולה לגרום לאסטמה. ראו הערות. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.005 חל"מ כ-TWA.
MAK: (inhalable fraction): 0.05 mg/m3; peak limitation category: I(1); skin absorption (H); sensitization of respiratory tract and skin (SAH); carcinogen category: 4; pregnancy risk group: C 

סביבה
 

הערות
תסמינים של אסטמה לעתים קרובות לא באים לידי ביטוי עד שעוברות מספר שעות, והם מחמירים על ידי מאמץ פיזי.
לכן, מנוחה והשגחה רפואיות הינן הכרחיות.
כל מי שיש לו תסמיני אסטמה עקב חומר זה, צריך להימנע מכל מגע נוסף.
MDI עלול לגרום לריגוש העובדים כך שהם מגיבים לאיזוציאנאטים אחרים (אסטמה).
אין לקחת בגדי עבודה הביתה. 

מידע נוסף
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011.
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), תשנ"ג-1993.
   סיווג EC
סמל: Xn; R: 20-36/37/38-42/43; S: (1/2)-23-36/37-45; הערה: C 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018