« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
פורמאלדהידICSC: 0275 (יוני 2012)
פורמלין
מתנן
מתיל אלדהיד
FORMALDEHYDE
Methyl aldehyde
Methylene oxide
Methanal
CAS #: 50-00-0
מספר או"מ: (ראו הערות)
EC Number: 200-001-8

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק באופן קיצוני.  תערובות גז/אוויר הן נפיצות. סיכון פיצוץ במגע עם מחמצנים חזקים, חומצות חזקות אובסיסים חזקים.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. יש למנוע מגע עם חומרים בלתי תואמים: ראו סעיף סיכונים כימיים.  יש לנתק את האספקה; אם לא אפשרי ואין סיכון לסביבה, יש לתת לאש לשרוף את עצמו. במקרים אחרים יש לכבות עם אבקה, פחמן דו חמצני .  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון. תחושת צריבה מאחורי עצם החזה. כאב ראש. קוצר נשימה.   יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות.  כפפות מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש לפנות לטיפול רפואי אם חשים ברע. 
עיניים רטיבות בעיניים. אדמומיות. כאב. ראייה מטושטשת.  יש להשתמש במשקפי מגן או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 
בליעה      

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: חליפת מגן כימית אטומה לגזים כולל מערכת נשימה עצמאית. יש לסלק כל מקור הצתה. יש לנתק אספקת הגז במקור במידת האפשר. יש לסלק הגז עם תרסיס מים עדין. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
סכנה
גז דליק באופן קיצוני.
קטלני אם נשאף.
גורם לגירוי חמור בעיניים.
עלול לגרום לסרטן בשאיפה
עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.
עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה. 

שינוע
סיווג UN
 

אחסון
מוגן אש. קריר. יש להפריד מחומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים. 
אריזה
 
פורמאלדהיד ICSC: 0275
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גז חסר צבע עם ריח חריף. 

סיכונים פיזיקליים
הגז מתערבב היטב עם האוויר, תערובות נפיצות נוצרות בקלות. 

סיכונים כימיים
החומר מתפלמר במגע עם אלקליים וכאשר מומס במים. נדפים רעילים נוצרים עקב חימום. מגיב באלימות עם מחמצנים חזקים, חומצות חזקות ובסיסים חזקים. לפיכך גורם לסיכון פיצוץ. 

נוסחה: H2CO
משקל מולקולרי: 30.0
נקודת רתיחה: ‎-20°C
נקודת התכה: ‎-92°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.8
מסיסות במים : קלה מאוד
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 1.08
נקודת הצתה עצמית: ‎ 430°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 7-73 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 0,35  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה באופן חמור את העיניים ודרכי הנשימה. שאיפת ריכוזים גבוהים עלולה לגרום לבצקת ריאות, אך רק אחרי שהשפעות הקורוזיביות הראשוניות על העיניים ועל דרכי הנשימב העליונות באות לידי ביטוי.  

סיכון נשימתי
ריכוז הגז באוויר עלול להגיע במהירות רבה לרמה מסוכנת באובדן ההכלה. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
שאיפה חוזרת או ממושכת של האדים עלולה לגרום לדלקת כרונית בדרכי הנשימה העליונות. מגע חוזר או ממושך עלול לגרום לריגוש העור . החומר הוא מסרטן בבני אדם.  


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.1 חל"מ כ-TWA; ‏‏ 0.3 חל"מ כ-STEL.
(SEN).
‏‏ קרצינוגניות: A1 (מסרטן וודאי בבני אדם).
MAK: 0.37 mg/m3, 0.3 ppm; peak limitation category: I(2); carcinogen category: 4; pregnancy risk group: C; germ cell mutagen group: 5; sensitization of skin (SH).
EU-OEL: 0.37 mg/m3, 0.3 ppm as TWA; 0.74 mg/m3, 0.6 ppm as STEL; (skin sensitizer); (see Notes) 

סביבה
 

הערות
יש לשקול נתינת טיפול מתאים בשאיפה (אינהלציה) על ידי רופא או גורם מוסמך.
מספר UN לא מוצג מכיוון שפורמלדהיד לא מועבר כגז. בדרך כלל הוא מועבר כתמיסה.
ראו כרטיס ICSC 0695.
Limit value for EU-OEL of 0.62 mg/m3 or 0.5 ppm for the health care, funeral and embalming sectors until 11 July 2024. 

מידע נוסף
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011.
תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ו-2016.
   סיווג EC
סמל: T; R: 23/24/25-34-40-43; S: (1/2)-26-36/37/39-45-51 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018