« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
1,1-DICHLOROETHANEICSC: 0249 (אפריל 2017)
CAS #: 75-34-3
מספר או"מ: 2362
EC Number: 200-863-5

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. אין להשתמש באוויר דחוס למילוי, ריקון או טיפול.  יש להשתמש בתרסיס מים, קצף, אבקה, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש למנוע יצירת אוירוסול טיפתי!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה סחרחורת. ישנוניות. תרדמה. בחילה. חוסר הכרה.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עור יבש. חספוס.  כפפות מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה תחושת צריבה . ראו גם סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מערכת נשימה עצמאית. אין לשטוף לביוב. יש לאסוף שפך ונוזל שדלף במיכלים ברי אטימה ככל שניתן. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flamecancer;health haz
סכנה
נוזל ואדים דליקים מאוד.
חשיפה ממושכת או חוזרת עלולה לגרום נזק לכבד וכליעות .
מזיק לחי במים עם השפעות ממושכות. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
מוגן אש. ראו סעיף סיכונים כימיים. קריר. 
אריזה
מזהם ימי. 
1,1-DICHLOROETHANE ICSC: 0249
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
האידים כבדים מהאוויר ועשויים לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. 

סיכונים כימיים
מתפרק בחימום ובבערה. זה מייצר נדפים רעילים וקורוזיביים כולל פוסגן (ראו כרטיס ICSC 0007) ומימן כלורי (ראו כרטיס ICSC 0163). מגיב באלימות עם מחמצנים חזקים, אלקלי מתכות , מתכות אלקליות עפרוריות ואבקות מתכות . לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. תוקף אלומיניום, ברזל ופוליאתילן. מגע עם קאוסטית חזק לגרם להיווצרות גז אצטאלדהיד דליק ורעיל. 

נוסחה: CH3CHCl2
משקל מולקולרי: 99.0
נקודת רתיחה: ‎57°C
נקודת התכה: ‎-98°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.2
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-20°C‏: 0.6 ‏(קשה)
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 24
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 3.4
נקודת הבזק: -6°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 458°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 5.6-11.4 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 1.8  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים ודרכי הנשימה העליונות. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית. חשיפה ברמות גבוהות עשויה לגרום לאובדן הכרה . 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר די מהר עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
החומר מוריד שומן מהעור, דבר שעשוי לגרום ליובש או היסדקות של העור. לחומר עשויה להיות השפעה על הכליות והכבד. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 100 חל"מ כ-TWA; ‏‏ קרצינוגניות: A4 (לא מסווג כמסרטן בבני אדם).
MAK: 205 mg/m3, 50 ppm; peak limitation category: II(2); skin absorption (H); pregnancy risk group: C; carcinogen category: 3B.
EU-OEL: 412 mg/m3, 100 ppm as TWA; (skin) 

סביבה
החומר מזיק לאורגניזמים החיים במים. החומר עלול לגרום להשפעות ארוכות טווח בסביבה המימית. 

הערות
אין להשתמש בקרבת אש או משטח חם, או במהלך ריתוך. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: F, Xn; R: 11-22-36/37-52/53; S: (2)-16-23-61 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018