« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
bis(CHLOROMETHYL) ETHERICSC: 0237 (נובמבר 2016)
CAS #: 542-88-1
מספר או"מ: 2249
EC Number: 208-832-8

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות.  יש להשתמש בתרסיס מים, אבקה, קצף עמיד לאלכוהול, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. יש למנוע מגע ישיר עם מים. 

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!  בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. תחושת צריבה. צפצופים. קוצר נשימה. כאב ראש. הקאה. נשימה מאומצת.  יש להשתמש במערכת סגורה או אוורור.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. 
עור עשוי להיספג! אדמומיות. תחושת צריבה. כוויות עור.  ביגוד מגן. כפפות מגן.  יש ללבוש כפפות מגן בעת מתן עזרה ראשונה. יש לשטוף תחילה עם כמות גדולה של מים במשך 15 דקות לפחות, ולאחר מכן להסיר בגדים מזוהמים ולשטוף שוב. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב. ראייה מטושטשת. כוויות עמוקות חמורות.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  יש לשטוף עם הרבה מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות). יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 
בליעה כוויות בפה ובגרון. תחושת צריבה מאחורי עצם החזה. כאב בטן. הלם או התמוטטות.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: ביגוד מגן מלא כולל מערכת נשימה עצמאית. יש לאסוף שפך ונוזל שדלף במיכלים ברי אטימה ככל שניתן. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameskull;toxiccancer;health hazcorr
סכנה
נוזל ואדים דליקים מאוד.
קטלני אם נשאף.
רעיל במגה עם עור
מזיק בבליעה.
גורם לכוויות חמורות בעור ולפגיעה בעיניים.
עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה.
עלול לגרום לסרטן. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 3; הובלה בסוגי תחבורה מסוימים אסורה. 

אחסון
מוגן אש. יבש. קריר. יש להפריד מדברי מאכל ומזון לבעלי חיים. יש לאחסן באריזה מקורית בלבד. 
אריזה
אטומה לאוויר. 
bis(CHLOROMETHYL) ETHER ICSC: 0237
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע עם ריח חריף. 

סיכונים פיזיקליים
אדים מתערבבים היטב עם האוויר, תערובות נפיצות נוצרות בקלות. 

סיכונים כימיים
מתפרק בחימום ובמעג עם מים. זה מייצר נדפים רעילים וקורוזיביים של מימן כלורי (ראו כרטיס ICSC 0163) ופורמלדהיד. תוקף מתכות רבות, חומרי פלסטיק ושרפים. 

נוסחה: (CH2Cl)2O
משקל מולקולרי: 115
נקודת רתיחה: ‎104-106°C
נקודת התכה: ‎-42°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.3
מסיסות במים : תגובה
לחץ אדים, kPa ב-25°C‏: 3.9
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 4.0
נקודת הבזק: <19°C מערכת סגורה
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 1.05  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת האדים שלו, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר הינו קוקוזיבי לעיניים, עור ודרכי הנשימה. קורוזיבי בבליעה. שאיפת עלולה לגרום לבצקת ריאות. ראו הערות. ההשפעות עשויות להתאחר. חשיפה בריכוזים גבוהים עשויה לגרום למוות. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר מהר מאוד עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
החומר הוא מסרטן בבני אדם.  


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.001 חל"מ כ-TWA; ‏‏ קרצינוגניות: A1 (מסרטן וודאי בבני אדם).
MAK: carcinogen category: 1 

סביבה
 

הערות
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
תסמינים של בצקת ריאות מתגלים לעתים קרובות רק לאחר מספר שעות, והם מחמירים על ידי מאמץ פיזי.
לכן, מנוחה והשגחה רפואיות הינן הכרחיות. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: T+; R: 45-10-22-24-26; S: 53-45; הערה: E 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018