« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
אמוניום הידרוקסידי (תמיסה 10%-35%)ICSC: 0215 (מאי 2018)
AMMONIUM HYDROXIDE (10%-35% solution)
Aqua ammonia
Ammonium hydrate
CAS #: 1336-21-6
מספר או"מ: 2672
EC Number: 215-647-6

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ אינו בעיר.   ראו הערות.      במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה! בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון. תחושת צריבה. נשימה מאומצת. קוצר נשימה.   יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות. כאב. בועות. כוויות עור חמורות.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור עם כמות גדולה של מים או להתקלח במשך 15 דקות לפחות. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב. ראייה מטושטשת. כוויות חמורות.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  יש לשטוף עם הרבה מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות). יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 
בליעה כאב גרון. הקאות. כאב בטן.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לתת כוס מים אחת או שתיים לשתייה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: ביגוד מגן מלא כולל מערכת נשימה עצמאית. אוורור. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לנטרל בזהירות את הנוזל הנשפך עם חומצה מדוללת כגון חומצה גופרתית מדוללת. יש לשטוף את השאריות עם כמות גדולה של מים. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

correxcl mark;warnenviro;aqua
סכנה
עשוי להיות קורוזיבי למתכות
מזיק בבליעה.
גורם לכוויות חמורות בעור ולפגיעה בעיניים.
עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה.
רעיל מאוד לחי במים. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 8; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): III 

אחסון
יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. יש להפריד מדברי מאכל ומזון לבעלי חיים. ראו סעיף סיכונים כימיים. קריר. סגור היטב. יש לשמור בחדר מאוורר היטב. יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. ראו הערות. 
אריזה
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
אמוניום הידרוקסידי (תמיסה 10%-35%) ICSC: 0215
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
תמיסת אמוניה במים, בעלת נדיפות גבוהה מאוד, חסרת צבע , עם ריח חריף. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
מגיב עם מתכות כבדות רבות ומלחי מתכת כבדות. זה מייצר תרכובות נפיצות. תוקף מתכות רבות. זה מייצר גז דליק/נפיץ (מימן - ראו כרטיס ICSC 0001). הוא מגיב באלימות עם חומצות. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. מתפרק בחימום . זה מייצר נדפים רעילים וקורוזיביים כולל אמוניה ותחמוצות חנקן. לפיכך גורם לסיכון התרעילות. 

נוסחה: NH4OH
משקל מולקולרי: 35.1
נקודת רתיחה: ‎38°C (25%)
נקודת התכה: ‎-58°C (25%)
צפיפות יחסית (מים=1): 0.9 (25%)
מסיסות במים : ניתן לערבוב
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 48 (25%)
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 0.6
ראu הערות. 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת התרסיס או האדים שלו ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר הינו קוקוזיבי לעיניים, עור ודרכי הנשימה. קורוזיבי בבליעה. שאיפת ריכוזים גבוהים של אדים עלולה לגרום בצקת רירית, דלקת דרכי הנשימה ו דלקת ריאות. חשיפה עשויה לגרום לחנק עקב נפיחות בגרון. ההשפעות עשויות להתאחר. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר מהר מאוד עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
שאיפה חוזרת או ממושכת עלולה לגרום להשפעות על הריאות. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV: ‏18 מג/מ3,חל"מ 25 , כ-TWA; ‏ ‏27 מג/מ3 כ-STEL.
MAK: 14 mg/m3, 20 ppm; peak limitation category: I(2); pregnancy risk group: C 

סביבה
החומר מאוד רעיל ליצורים החיים במים. 

הערות
יש להיות מודעים לכך שגז אמוניה עשוי להיווצר מתמיסת אמוניה.
אדי אמוניה הינם דליקים ונפיצים בתנאים מסוימים.
ראו כרטיס ICSC 0414.
אין למלא מיכלים עם החומר עד הסוף; תמיסות חזקות עשויות ליצור לחץ.
יש לפתוח מכסה המיכל בזהירות.
Melting points range from -3°C (4%) to -69°C (28%). Another boiling point is 25°C (32%).
Other UN numbers are: UN 2073 Ammonia solution, relative density of less than 0.880 at 15°C in water, with more than 35% but no more than 50% ammonia; UN 3318 Ammonia solution, relative density of less than 0.880 at 15°C in water, with more than 50% ammonia.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018