« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
תחמוצת אבץICSC: 0208 (אפריל 2017)
ZINC OXIDE
Zinc white
Zinc monoxide
C.I. Pigment White 4
CAS #: 1314-13-2
מספר או"מ: 3077
EC Number: 215-222-5

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ אינו בעיר.       יש למנוע מגע עם חומרים בלתי תואמים: ראו סעיף סיכונים כימיים.  במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים.   

 יש למנוע שאיפת נדפים.  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון. נדפים: טעם מתכתי. כאב ראש. חום. לחץ בחזה. קוצר נשימה. חולשה. כאבי שרירים. ראו הערות.  יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי בהתפתחות קשיי נשימה ו/או קדחת . 
עור לא צפוים תסמינים אקוטיים.  כפפות מגן.  יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במשקפי מגן.  יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). 
בליעה כאב בטן. שלשול. בחילה. הקאות.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. יש לפנות לטיפול רפואי אם חשים ברע. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מסנן חלקיקים מותאם לריכוז החומר באוויר. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים . במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

enviro;aqua
הזהרה
רעיל מאוד לאורגניזמים החיים במים עם השפעות ארוכות טווח. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 9; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): III 

אחסון
יש להפריד מחומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים. יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. 
אריזה
מזהם ימי. 
תחמוצת אבץ ICSC: 0208
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
אבקה לבנה.  

סיכונים פיזיקליים
אין נתונים. 

סיכונים כימיים
מגיב באלימות עם אבקת אלומיניום, אבקת מגנזיום וגומי מוכלר (בחימום). לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: ZnO
משקל מולקולרי: 81.4
נקודת התכה: ‎1975°C
צפיפות : 5.6 גר/סמ"ק
מסיסות במים : אין 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת נדפים. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
עלול לגרום לגירוי מכניהעיניים דרכי הנשימה. נדפים מגרים את דרכי הנשימה. שאיפת נדפים עלולה לגרום קדחת אדי מתכות. ראו הערות. 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת במיוחד לנדפים. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 2‏ מג/מ3, כ-TWA; ‏ ‏10 מג/מ3 כ-STEL.
MAK: (as Zn, respirable fraction): 0.1 mg/m3; peak limitation category: I(4) ; (as Zn, inhalable fraction): 2 mg/m3; peak limitation category: I(2); pregnancy risk group: C 

סביבה
החומר מאוד רעיל ליצורים החיים במים. החומר עלול לגרום להשפעות ארוכות טווח בסביבה המימית. מומלץ מאוד למנוע שחרור לסביבה. 

הערות
תסמינים של קדחת המתכות מתגלים רק לאחר מספר שעות.
See ICSC 1780 for the nanoform of this substance. 

מידע נוסף
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011.
   סיווג EC
סמל: N; R: 50/53; S: 60-61 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018