« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
עופרת טטרה מתילICSC: 0200 (אפריל 2005)
TETRAMETHYL LEAD
Tetramethyl plumbane
CAS #: 75-74-1
מספר או"מ: 1649
EC Number: 200-897-0

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  מעל 37.8°C, תערובות אדים / אוויר נפיצות עשויות להיווצר.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מעל 37.8°C יש להשתמש במערכת סגורה, אוורור וציוד חשמלי מוגן התפוצצות.  יש להשתמש בתרסיס מים, קצף, אבקה, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. יש להילחם באש ממקום מוגן. 

 יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה! בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה עוויתות. סחרחורת. כאב ראש. בחילה. חוסר הכרה. התסמינים עלולים להופיע באיחור. ראו הערות.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עשוי להיספג! ראו גם סעיף נשימה.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים   יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה כאב בטן. תחושת צריבה . שלשול. קהות. ראו גם סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  יש לשטוף את הפה. יש לתת תרחיף של פחם פעיל במים לשתייה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: ביגוד מגן מלא כולל מערכת נשימה עצמאית. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לאסוף שפך ונוזל שדלף במיכלים ברי אטימה ככל שניתן. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): I 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים, חומצות חזקות ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. קריר. סגור היטב. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים.
מזהם ימי. 
עופרת טטרה מתיל ICSC: 0200
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
האדים כבדים מהאוויר. 

סיכונים כימיים
עלול להתפוצץ בחימום מעל 90°C. תפרק בבעירה. זה מייצר נדפים רעילים כולל עופרת ותחמוצות עופרת. מגיב באלימות עם מחמצנים חזקים. מגיב עם חומצות חזקות. מגיב באלימות עם חומצה חנקתית. תוקף גומי. 

נוסחה: Pb(CH3)4 / C4H12Pb
משקל מולקולרי: 267.4
נקודת רתיחה ב- 1.33kPa:‏ 110°C‎
נקודת התכה: ‎-27.5°C
צפיפות יחסית (מים=1): 2.0
מסיסות במים : אין
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 3.0
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 6.5
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.23
נקודת הבזק: 37.8°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 254°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1.8-? ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 6.2  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית. עשוי לגרום להפרעות מוח. ההשפעות עשויות להתאחר. חשיפה עשויה לגרום למוות. מומלצת השגחה רפואית. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר מהר מאוד עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.15‏ מג/מ3, כ-TWA; ‏ (עור).
MAK: (as Pb): 0.05 mg/m3, ppm; peak limitation category: II(2); skin absorption (H); pregnancy risk group: B 

סביבה
החומר מאוד רעיל ליצורים החיים במים. הצטברות של החומר במערכת ביולוגית (ביואקומולציה) עלולה להתרחש לאורך שרשרת המזון, כגון ברכיכות ודגים. 

הערות
מוצרים מסחריים הם מזוהמים, בעלי צבע אדום, כתום או כחול, עם תוספת חומר מייצב (1,2-דיכלורואטאן, טולואן).
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
לא ניתן להצביע על יחס בין ריח לבין גבולות חשיפה תעסוקתית.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה. 

מידע נוסף
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011.
   סיווג EC
סמל: T+, N; R: 61-26/27/28-33-62-50/53; S: 53-45-60-61; הערה: A, E, 1 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018