« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
PROPYLENE OXIDEICSC: 0192 (נובמבר 2009)
CAS #: 75-56-9
מספר או"מ: 1280
EC Number: 200-879-2

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק באופן קיצוני. חימום יגרום לעלייה בלחץ עם סיכון התפוצצות.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. יש למנוע הצטברות של מטען אלקטרוסטטי (לדוגמא על ידי הארקה). אין להשתמש באוויר דחוס למילוי, ריקון או טיפול. יש להשתמש בכלים ידניים שלא מייצרים ניצוצות.  יש להשתמש בקצף עמיד לאלכוהול, קצף, תרסיס מים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי אם חשים ברע. 
עור אדמומיות.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). יש לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה כאב גרון.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי בהתפתחות קשיי נשימה ו/או חום. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! יש לסלק כל מקור הצתה. הגנה אישית: ביגוד מגן מלא כולל מערכת נשימה עצמאית. אוורור. יש לאסוף את הנוזל הדולף למיכלים ברי-אטימה יבשים. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול יבש או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
סכנה
נוזל ואדים דליקים במיוחד
מזיק אם נבלע, במגע עם עור או נשאף
גורם לגירוי בעור ובעיניים
חשוד בגרימת פגמים גנטיים.
חשוד כגורם לסרטן.
עלול לגרום ל גירוי במערכת הנשימה
עלול להזיק בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): I 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד מחומצות, בסיסים ומחמצנים חזקים. יבש. קריר. סגור היטב. יש לשמור בחושך. 
אריזה
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור. 
PROPYLENE OXIDE ICSC: 0192
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל נדיף מאוד חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
האידים כבדים מהאוויר ועשויים לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. כתוצאה מזרימה, נענוע וכו' תתכן הווצרות מטען אלקטרוסטטי. 

סיכונים כימיים
החומר עשוי להתפלמר באלימות בהשפעת בסיסים, חומצות וכלורידים של מתכות. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. מגיב באלימות עם כלור, אמוניה, מחמצנים חזקים וחומצות. לפיכך גורם לסיכון אש או פיצוץ. 

נוסחה: C3H6O / CH3CHCH2O
משקל מולקולרי: 58.1
נקודת רתיחה: ‎34°C
נקודת התכה: ‎-112°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.83
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-20°C‏: 40 ‏
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 59
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 2.0
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.6
נקודת הבזק: -37°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 430°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1.9-36.3 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 0.03
צמיגות: 0.34 מ"מ²/שניה ב-25°C 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים, העור ודרכי הנשימה. במקרה של בליעה, החומר עלול לגרום להקאה ועלול לגרום לדלקת ריאות משאיפה. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר מהר מאוד עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
מגע חוזר או ממושך עם העור עלול לגרום לדרמטיטיס. החומר הוא מסרטן אפשרי בבני אדם. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 2 חל"מ כ-TWA.
(SEN).
‏‏ קרצינוגניות: A3 (מסרטן מוכח בבעלי חיים, עם הקשר לא ברור לגבי בני אדם).
EU-OEL: 2.4 mg/m3, 1 ppm as TWA.
MAK: 4.8 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: I(2); sensitization of skin (SH); carcinogen category: 4; pregnancy risk group: C 

סביבה
 

הערות
אין לקחת בגדי עבודה הביתה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: F+, T; R: 45-46-12-20/21/22-36/37/38; S: 53-45; הערה: E 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018