« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
IRON PENTACARBONYLICSC: 0168 (נובמבר 2019)
CAS #: 13463-40-6
מספר או"מ: 1994
EC Number: 236-670-8

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. אין להשתמש באוויר דחוס למילוי, ריקון או טיפול.  יש להשתמש בתרסיס מים, קצף, אבקה, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!  בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה כאב ראש. סחרחורת. נשימה מאומצת. הקאה. התסמינים עלולים להופיע באיחור.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. 
עור עשוי להיספג! ראו גם סעיף נשימה.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש לשטוף תחילה עם כמות גדולה של מים במשך 15 דקות לפחות, ולאחר מכן להסיר בגדים מזוהמים ולשטוף שוב. יש להעביר מיידית לטיפול רפואי. 
עיניים   יש להשתמש במגן פנים.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה ראו סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: מערכת נשימה עצמאית. אין לשטוף לביוב. אין לספוג בנסורת או בחומר סופג דליק אחר. יש לאסוף שפך ונוזל שדלף במיכלים ברי אטימה ככל שניתן. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
סכנה
נוזל ואדים דליקים מאוד.
קטלני אם נבלע, במגע עם עור או נשאף
גורם נזק למערכת הנשימה. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): I 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. קריר. יש לשמור בחושך. סגור היטב. יש לשמור תחת גז אינרטי. 
אריזה
אטומה לאוויר.
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
IRON PENTACARBONYL ICSC: 0168
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע עד צהוב או אדום כהה צמיג  

סיכונים פיזיקליים
האידים כבדים מהאוויר ועשויים לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. 

סיכונים כימיים
החומר , כאשר מפוזר היטב, עלול להצית באופן ספונטני במגע עם אוויר. מתפרק בהשפעת אור. מתפרק בחימום ובבערה. זה מייצר גזים רעילים כולל תחמוצות ברזל ופחמן חד חמצני (ראו כרטיס ICSC 0023). לפיכך גורם לסיכון התרעילות. החומר הינו חומר מחזר חזק. הוא מגיב באלימות עם חומרים אחרים רבים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: C5FeO5 / Fe(CO)5
משקל מולקולרי: 195.9
נקודת רתיחה: ‎103°C
נקודת התכה: ‎-20°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.5
מסיסות במים : אין
לחץ אדים, kPa ב-25°C‏: 4.7
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 6.8
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.2
נקודת הבזק: -15°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 50°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 3.7-12.5 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (מוחשב): 6.97 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת האדים שלו, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר עשוי לגרום להשפעה על הריאות. חשיפה לריכוזים גבוהים בהרבה מגבולות החשיפה התעסוקתית עשויה לגרום למוות. ההשפעות עשויות להתאחר. מומלצת השגחה רפואית. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר מהר מאוד עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.1 חל"מ כ-TWA; ‏‏ 0.2 חל"מ כ-STEL.
MAK: 0.81 mg/m3, 0.1 ppm; peak limitation category: I(2); skin absorption (H); pregnancy risk group: D 

סביבה
 

הערות
אין אזהרת ריח גם כאשר הריכוזים הם רעילים.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018