« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
חמצןICSC: 0138 (אוקטובר 1999)
OXYGEN
CAS #: 7782-44-7
מספר או"מ: 1072
EC Number: 231-956-9

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ אינו בעיר אך מגביר בעירה של חומרים אחרים. חימום יגרום לעלייה בלחץ עם סיכון התפוצצות.    אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים. יש למנוע מגע עם חומרים דליקים.     במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את הגליל על ידי ריסוס במים. יש להילחם באש ממקום מוגן. 

   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. סחרחורת. כאב גרון. הפרעות ראייה. ראו הערות.    יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור      
עיניים   יש להשתמש במשקפי מגן.   
בליעה      

טיפול בשפך סיווג וסימון
אוורור. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 2.2; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 5.1 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד מחומרים בעירים וחומרים מחזרים. קריר. 
אריזה
 
חמצן ICSC: 0138
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גז חסר ריח דחוס . 

סיכונים פיזיקליים
גז זה כבד מהאוויר. 

סיכונים כימיים
החומר הינו מחמצן חזק. הוא מגיב עם חומרים בעירים ומחזרים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: O2
משקל מולקולרי: 32.0
נקודת רתיחה: ‎-183°C
נקודת התכה: ‎-218.4°C
מסיסות במים, מ"ל/100 מ"ל ב-20°C‏: 3.1 ‏
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 1.1
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 0.65  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר בריכוזים גבוהים מאוד מגרה את דרכי הנשימה. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית, הריאות והעיניים.  

סיכון נשימתי
 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
שאיפה חוזרת או ממושכת של ריכוזים גבוהים עלולה לגרום להשפעות על הריאות. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
 

סביבה
 

הערות
תסמינים נשימתיים אופייניים רק לחשיפה לריכוזים גבוהים במיוחד.
ראה גם כרטיס ICSC 0880 חמצן נוזלי מקורר (נוזל קריאוגני). 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: O; R: 8; S: (2)-17 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018