« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
BENZOTRICHLORIDEICSC: 0105 (נובמבר 2008)
CAS #: 98-07-7
מספר או"מ: 2226
EC Number: 202-634-5

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.    אש גלויה אסורה.    יש להשתמש באבקה יבשה, קצף, פחמן דו חמצני.   

 יש למנוע יצירת אוירוסול טיפתי!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון. קוצר נשימה.   יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות. כאב.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב. כוויות.  יש להשתמש במשקפי מגן, מגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 
בליעה שעול. כאב גרון.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לתת כוס מים אחת או שתיים לשתייה. יש לפנות לטיפול רפואי אם חשים ברע. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: ביגוד מגן מלא כולל מערכת נשימה עצמאית. אוורור. יש לאסוף את הנוזל הדולף למיכלים ברי-אטימה. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול יבש או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

skull;toxiccancer;health haz
סכנה
קטלני אם נשאף.
מזיק בבליעה.
גורם לגירוי בעור
גורם לנזק חמור לעיניים
חשוד כגורם לפגמים גנטיים.
עלול לגרום ל סרטן
עלול לגרום ל גירוי במערכת הנשימה
גורם נזק לריאות בחשיפה ממושכת או חשיפה חוזרת ונשנית אם נשאף.
חשיפה ממושכת או חוזרת עלולה לגרום נזק לכבד, כליעות ובלוטת התריס במקרה של בבליעה.
עלול להזיק בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 8; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
יש להפריד מדברי מאכל ומזון לבעלי חיים וחומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים. יבש. סגור היטב. אוורור לאורך הרצפה. 
אריזה
אטומה לאוויר.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
BENZOTRICHLORIDE ICSC: 0105
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע עד צהוב פולט אדים שמנוני עם ריח חריף. 

סיכונים פיזיקליים
אין נתונים. 

סיכונים כימיים
מתפרק בחימום ובמעג עם חומצות ומים. זה מייצר נדפים רעילים וקורוזיביים כולל מימן כלורי. מגיב באלימות עם מחמצנים חזקים, אמינים ומתכת קלות. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. מגע עם אוויר מייצר מימן כלוריד (ראו כרטיס ICSC 0163). תוקף חומרי פלסטיק. 

נוסחה: C7H5Cl3 / C6H5CCl3
משקל מולקולרי: 195.5
נקודת רתיחה: ‎221°C
נקודת התכה: ‎-5°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.4
מסיסות במים : תגובה
לחץ אדים, Pa ב-20°C‏: 20
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 6.8
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.00
נקודת הבזק: 108°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 211°C ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 2.92
צמיגות: 1.7 מ"מ²/שניה ב-20°C 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העור ודרכי הנשימה. החומר מגרה באופן חמור את העיניים. במקרה של בליעה, החומר עלול לגרום להקאה ועלול לגרום לדלקת ריאות משאיפה. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר די מהר עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על הריאות, הכבד, הכליות ובלוטת התריס. החומר הוא מסרטן קרוב לודאי בבני אדם. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ (ערך תקרה): ‏‏ 0.1 חל"מ כ-STEL; ‏ (עור); ‏‏ קרצינוגניות: A2 (מסרטן קרוב לודאי בבני אדם).
MAK: skin absorption (H); carcinogen category: 1 

סביבה
 

הערות
תערובות אדים / אוויר בעירים, אך קשות להצתה, עשויות להיווצר בתנאים מסוימים.
אין לחרוג מהגבול החשיפה התעסוקתית במהלך כל חלק מהחשיפה בעבודה.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
יש לפנות לטיפול רפואי בהתפתחות קשיי נשימה ו/או קדחת. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: T; R: 45-22-23-37/38-41; S: 53-45; הערה: E 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018