« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
אקרילוניטרילICSC: 0092 (מרץ 2001)
אקרילו-ניטריל
ACRYLONITRILE
Cyanoethylene
2-Propenenitrile
Vinyl cyanide
CAS #: 107-13-1
מספר או"מ: 1093
EC Number: 203-466-5

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות. סיכוני אש ופיצוץ במגע עם בסיסים חזקים או חומצות חזקות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים. יש למנוע מגע עם בסיסים חזקים או חומצות חזקות.   מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. יש להשתמש בכלים ידניים שלא מייצרים ניצוצות.  יש להשתמש בתרסיס מים, אבקה, קצף עמיד לאלכוהול, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!  בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה סחרחורת. כאב ראש. בחילה. קוצר נשימה. הקאה. חולשה. עוויתות. לחץ בחזה.  יש להשתמש במערכת סגורה או אוורור.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. ראו הערות. 
עור עשוי להיספג! אדמומיות. כאב. בועות. ראו גם סעיף נשימה.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש לשטוף תחילה עם כמות גדולה של מים במשך 15 דקות לפחות, ולאחר מכן להסיר בגדים מזוהמים ולשטוף שוב. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה כאב בטן. הקאות. ראו גם סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  יש לשטוף את הפה. יש לתת תרחיף של פחם פעיל במים לשתייה. יש לגרום להקאה (רק לאנשים שנמצאים בהכרה!). יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: חליפת מגן מפני חומרים כימיים כולל מערכת נשימה עצמאית. אוורור. אין לשטוף לביוב. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לאסוף הנוזל הדולף ושפך הנוזל במיכלים מכוסים, במידה האפשרית. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 6.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): I 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים, בסיסים חזקים ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. קריר. יש לשמור בחושך. אוורור לאורך הרצפה. יש לאחסן רק כאשר החומר התייצב. 
אריזה
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
אקרילוניטריל ICSC: 0092
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע או צהוב חיוור עם ריח חריף. 

סיכונים פיזיקליים
האידים כבדים מהאוויר ועשויים לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. 

סיכונים כימיים
החומר מתפלמר עקב חימום ובהשפעת אור ובסיסים. לפיכך גורם לסיכון אש או פיצוץ. מתפרק בחימום . זה מייצר נדפים רעילים כולל מימן ציאנידי ותחמוצות חנקן. מגיב באלימות עם חומצות חזקות ומחמצנים חזקים. תוקף חומרי פלסטיק וגומי. 

נוסחה: C3H3N / CH2=CH-CN
משקל מולקולרי: 53.1
נקודת רתיחה: ‎77°C
נקודת התכה: ‎-84°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.8
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-20°C‏: 7 ‏
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 11.0
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 1.8
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.05
נקודת הבזק: -1°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 481°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 3.0-17.0 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 0.25  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת האדים שלו, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר והאדים מגרים את העיניים, העור והדרכי הנשימה. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית. חשיפה לריכוזים גבוהים בהרבה מגבולות החשיפה התעסוקתית עשויה לגרום למוות. ההשפעות עשויות להתאחר. ראו הערות. מומלצת השגחה רפואית. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר מהר מאוד עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
מגע חוזר או ממושך עלול לגרום לריגוש העור . לחומר עשויה להיות השפעה על מערכת העצבים המרכזית והכבד. החומר הוא מסרטן אפשרי בבני אדם. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 2 חל"מ כ-TWA; ‏ (עור); ‏‏ קרצינוגניות: A3 (מסרטן מוכח בבעלי חיים, עם הקשר לא ברור לגבי בני אדם).
MAK: carcinogen category: 2; sensitization of skin (SH); skin absorption (H) 

סביבה
החומר מזיק לאורגניזמים החיים במים. 

הערות
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
חשיפה לחומר זה עשויה לגרום ליצירת הציאניד.
ראו כרטיס ICSC 0671.
טיפול ייחודי נחוץ במקרה של הרעלה מחומר זה; האמצעים המתאימים עם הוראות חייבים להיות זמינים.
אזהרת הריח במקרה של חריגה מערך גבול החשיפה אינה מספיקה.
יש לשטוף בגדים מזוהמים (סיכון אש) עם כמות גדולה של מים. 

מידע נוסף
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011.
   סיווג EC
סמל: F, T, N; R: 45-11-23/24/25-37/38-41-43-51/53; S: 9-16-53-45-61; הערה: D, E 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018