« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
אצטילןICSC: 0089 (אוגוסט 2003)
ACETYLENE
CAS #: 74-86-2
מספר או"מ: 1001
EC Number: 200-816-9

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק באופן קיצוני.  תערובות גז/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. יש למנוע הצטברות של מטען אלקטרוסטטי (לדוגמא על ידי הארקה). יש להשתמש בכלים ידניים שלא מייצרים ניצוצות. בולם להבה למניעת רתיעת להבה מהמבער לצילינדר.  יש לנתק את האספקה; אם לא אפשרי ואין סיכון לסביבה, יש לתת לאש לשרוף את עצמו. במקרים אחרים יש לכבות עם אבקה, פחמן דו חמצני .  במקרה של שריפה: יש לקרר את הגליל על ידי ריסוס במים. 

   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה סחרחורת. תרדמה. כאב ראש. חנק.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור      
עיניים     תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה   אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.    

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לסלק כל מקור הצתה. יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: מערכת נשימה עצמאית. אוורור. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 2.1 

אחסון
מוגן אש. ראו סעיף סיכונים כימיים. קריר. 
אריזה
גליל מבודד מיוחד. 
אצטילן ICSC: 0089
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גז חסר צבע מומס באצטון תחת לחץ. 

סיכונים פיזיקליים
הגז מתערבב היטב עם האוויר, תערובות נפיצות נוצרות בקלות. 

סיכונים כימיים
החומר עשוי להתפלמר . מתפרק בחימום והלחץ העולה. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. החומר הינו חומר מחזר חזק. הוא מגיב באלימות עם מחמצנים ופלואור או כלור בהשפעת האור. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. מגיב עם נחושת, כסף, כספית ומלחים שלהם. זה מייצר תרכובות רגישות להלם (אצטילידים). 

נוסחה: C2H2
משקל מולקולרי: 26.0
נקודת המראה: -84°C
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-20°C‏: 0.12 ‏
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 4460
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 0.907
נקודת הבזק: גז דליק.
נקודת הצתה עצמית: ‎ 305°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 2.5-100 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 0.37  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
חנק. 

סיכון נשימתי
במקרה של אובדן ההכלה (שמירת חומר מזיק תחת בקרה ובתוך גבולות), חומר זה עלול לגרום לחנק עקב הורדת ריכוז החמצן במקומות מוקפים. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV&rlm 

סביבה
 

הערות
Piping material for this gas must not contain over 63% of copper.
יש לבדוק ריכוז החמצן בטרם לכניסה לאיזור.
לאחר השימוש בריתוך יש לכבות את השסתום; יש לבדוק באופן קבוע צינורות וכד' ולקיים בדיקות לדליפות באמצעות מים וסבון.
The technical product may contain impurities which alter the health effects; for further information see ICSC0694 Phosphine. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: F+; R: 5-6-12; S: (2)-9-16-33 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018