« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
VINYLIDENE CHLORIDEICSC: 0083 (אפריל 2014)
CAS #: 75-35-4
מספר או"מ: 1303 (מיוצב)
EC Number: 200-864-0

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק באופן קיצוני. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. יש להשתמש בכלים ידניים שלא מייצרים ניצוצות.  יש להשתמש בתרסיס מים, אבקה, קצף, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש למנוע יצירת אוירוסול טיפתי!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. סחרחורת. ישנוניות. חוסר הכרה.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. 
עור   כפפות מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במשקפי מגן או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). 
בליעה כאב בטן. ראו גם סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש לסלק כל מקור הצתה. יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: מסנן אדים אורגניים בעלי נקודת רתיחה נמוכה מותאם לריכוז החומר באוויר. אין לשטוף לביוב. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לאסוף שפך ונוזל שדלף במיכלים ברי אטימה ככל שניתן. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
סכנה
נוזל ואדים דליקים במיוחד
רעיל בבליעה.
עלול להזיק אם נשאף .
עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת
חשיפה ממושכת או חוזרת עלולה לגרום נזק לכבד וכליעות .
מזיק לחי במים 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): I 

אחסון
יש לאחסן רק כאשר החומר התייצב. מוגן אש. יש לשמור בחושך. קריר. יש להפריד מחומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. 
אריזה
אטומה לאוויר.
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור.
מזהם ימי. 
VINYLIDENE CHLORIDE ICSC: 0083
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל נדיף חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
האידים כבדים מהאוויר ועשויים לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. האדים הם בלתי מעוכבים ועשויים ליצור פולימרים, דבר שגורם לחסימה של פתחי אוורור. 

סיכונים כימיים
החומר יכול ליצור בקלות פרוקסידים נפיצים . החומר מתפלמר בקלות עקב חימום או בהשפעת חמצן, אור השמש, נחושת או אלומיניום. לפיכך גורם לסיכון אש או פיצוץ. עשוי להתפוצץ בחימום או במגע עם להבות. תפרק בבעירה. זה מייצר נדפים רעילים וקורוזיביים של מימן כלורי ופוסגן. מגיב באלימות עם מחמצנים. 

נוסחה: C2H2Cl2 / H2C=CCl2
משקל מולקולרי: 97.0
נקודת רתיחה: ‎32°C
נקודת התכה: ‎-122°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.2
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-25°C‏: 0.25 ‏(קשה מאוד)
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 66.5
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 3.3
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 2.5
נקודת הבזק: -25°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 530°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 5.6-16 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 2.41  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה באופן קל את העיניים ודרכי הנשימה העליונות. חשיפה לריכוזים גבוהים בהרבה מגבולות החשיפה התעסוקתית עשויה לגרום לירידה ברמת ההכרה . 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר מהר מאוד עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על הכליות והכבד. דבר שעשוי לגרום לליקוי בתפקודי הכבד ופגיעה בכליות. גידולים התגלו בבעלי חיים ניסיוניים אך יתכן שלא רלוונטיים לבני אדם. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 5 חל"מ כ-TWA; ‏‏ קרצינוגניות: A4 (לא מסווג כמסרטן בבני אדם).
MAK: 8.0 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: II(2); carcinogen category: 3B; pregnancy risk group: C.
EU-OEL: 8 mg/m3, 2 ppm as TWA; 20 mg/m3, 5 ppm as STEL 

סביבה
החומר מזיק לאורגניזמים החיים במים. 

הערות
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
הוספת חומר מייצב או מעכב עשוייה להשפיע על תכונות טוקסיקולוגיות של החומר; יש להתייעץ עם מומחה.
אזהרת הריח במקרה של חריגה מערך גבול החשיפה אינה מספיקה.
אין להשתמש בקרבת אש או משטח חם, או במהלך ריתוך. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: F+, Xn; R: 12-20-40; S: (2)-7-16-29-36/37-46; הערה: D 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018