« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
ניקל קרבונילICSC: 0064 (אפריל 2017)
NICKEL CARBONYL
Nickel tetracarbonyl
CAS #: 13463-39-3
מספר או"מ: 1259
EC Number: 236-669-2

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד.  סיכון אש ופיצוץ בחימום מעל 60°C. תערובות אידים/אוויר הן נפיצות. נוזל ואדים מבזיקים באור שמש ישיר.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים. יש למנוע מגע עם חומרים מחמצנים.   מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. אין להשתמש באוויר דחוס למילוי, ריקון או טיפול.  יש להשתמש בתרסיס מים, אבקה, קצף, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. יש להילחם באש ממקום מוגן. 

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!  בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה כאב ראש. סחרחורת. כאבי חזה. כאבי בטן. בחילה. הקאה. קוצר נשימה. כאבי שרירים. חולשה. עוויתות. התסמינים עלולים להופיע באיחור. ראו הערות.  יש להשתמש במערכת סגורה או אוורור.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. 
עור   כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש לשטוף תחילה עם כמות גדולה של מים במשך 15 דקות לפחות, ולאחר מכן להסיר בגדים מזוהמים ולשטוף שוב. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים   יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה   אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לסלק כל מקור הצתה. יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: מערכת נשימה עצמאית. אין לשטוף לביוב. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לאסוף שפך ונוזל שדלף במיכלים ברי אטימה ככל שניתן. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameskull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
סכנה
נוזל ואדים דליקים מאוד.
קטלני אם נשאף.
עלול לגרום לסרטן אם נשאף
עלול להזיק לפוריות או לילד שטרם נולד
עלול לגרום נזק לריאות ומערכת העצבים
רעיל מאוד לאורגניזמים החיים במים עם השפעות ארוכות טווח. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): I 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים, חומצות חזקות ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. קריר. יש לשמור בחושך. יש לשמור תחת גז אינרטי. יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
אטומה לאוויר.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים.
מזהם ימי חמור. 
ניקל קרבוניל ICSC: 0064
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל נדיף חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
האידים כבדים מהאוויר ועשויים לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. 

סיכונים כימיים
עלול להתפוצץ בחימום מעל 60°C. החומר עלול להצית באופן ספונטני במגע עם אוויר. מתפרק במגע עם חומצות. זה מייצר פחמן חד חמצני רעיל מאוד (ראו כרטיס ICSC 0023). מגיב באלימות עם מחמצנים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. מתחמצן באוויר ומייצר משקעים אשר הופכים לפרוקסידים וגורמים לסיכון האש. 

נוסחה: C4NiO4 / Ni(CO)4
משקל מולקולרי: 170.7
נקודת רתיחה: ‎43°C
נקודת התכה: ‎-25°C
מתפרק ב->50°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.3
מסיסות במים, גר'/ל ב-20°C‏: 0.02 ‏(כמעט בלתי מסיס)
לחץ אדים, kPa ב-25.8°C‏: 53
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 5.9
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 3.0
נקודת הבזק: <-20°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 60°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 2-34 ‏  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה ודרך העור. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
האדים מגרים את דרכי הנשימה. שאיפת אדים עלולה לגרום לבצקת ריאות. ההשפעות עשויות להתאחר. מומלצת השגחה רפואית. ראו הערות. החומר עשוי לגרום להשפעה על הריאות ומערכת העצבים המרכזית. עשוי לגרום לחולשה של השרירים, הזיה ועוויתות. ההשפעות עשויות להתאחר. חשיפה עשויה לגרום למוות. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר מהר מאוד עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על מערכת העצבים . דבר שעשוי לגרום לתפקודים לקויים. בשאיפה החומר הוא מסרטן בבני אדם. עלול לגרום לפגיעה בהתפתחות ובמערכת הרבייה בבני אדם. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ (כ-Ni‏, ערך תקרה): ‏‏ 0.05 חל"מ כ-STEL; ‏‏ קרצינוגניות: A3 (מסרטן מוכח בבעלי חיים, עם הקשר לא ברור לגבי בני אדם) 

סביבה
החומר מאוד רעיל ליצורים החיים במים. החומר עלול לגרום להשפעות ארוכות טווח בסביבה המימית. מומלץ מאוד למנוע שחרור לסביבה. 

הערות
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
תסמינים של בצקת ריאות מתגלים לעתים קרובות רק לאחר מספר שעות, והם מחמירים על ידי מאמץ פיזי.
לכן, מנוחה והשגחה רפואיות הינן הכרחיות.
יש לשקול שימוש מיידי בתרסיס המתאים על ידי רופא או מי שהוסמך על ידו.
לכן, מנוחה והשגחה רפואיות הינן הכרחיות.
אזהרת הריח במקרה של חריגה מערך גבול החשיפה אינה מספיקה.
יש לשטוף בגדים מזוהמים (סיכון אש) עם כמות גדולה של מים.
אין לחרוג מהגבול החשיפה התעסוקתית במהלך כל חלק מהחשיפה בעבודה. 

מידע נוסף
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), תשנ"ג-1993.
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011.
   סיווג EC
סמל: F, T+, N; R: 61-11-26-40-50/53; S: 53-45-60-61; הערה: E 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018