« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
אתנול (אלמימי)ICSC: 0044 (מאי 2018)
ETHANOL (ANHYDROUS)
Ethyl alcohol
CAS #: 64-17-5
מספר או"מ: 1170
EC Number: 200-578-6

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות. סיכוני אש ופיצוץ במגע עם חומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. אין להשתמש באוויר דחוס למילוי, ריקון או טיפול. יש למנוע מגע עם חומרים בלתי תואמים: ראו סעיף סיכונים כימיים.  יש להשתמש בתרסיס מים, אבקה, קצף עמיד לאלכוהול, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה! יש למנוע יצירת אוירוסול טיפתי!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב ראש. עייפות. ישנוניות.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. 
עור עור יבש.   ביגוד מגן. סינר. כפפות מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. 
עיניים אדמומיות. כאב. תחושת צריבה.  יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה תחושת צריבה . כאב ראש. בלבול. סחרחורת. חוסר הכרה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. יש לתת כוס מים אחת או שתיים לשתייה. יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לסלק כל מקור הצתה. אוורור. אין לשטוף לביוב. יש לאסוף הנוזל הדולף ושפך הנוזל במיכלים מכוסים, במידה האפשרית. יש לספוג את שאריות הנוזל בחומר סופג אינרטי. יש לשטוף את השאריות עם כמות גדולה של מים. יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
סכנה
נוזל ואדים דליקים מאוד.
מזיק בבליעה.
גורם לגירוי חמור בעיניים.
חשיפה ממושכת או חוזרת עלולה לגרום נזק לאיברים . 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד מראו סעיף סיכונים כימיים.. 
אריזה
 
אתנול (אלמימי) ICSC: 0044
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
אדים מתערבבים היטב עם האוויר, תערובות נפיצות נוצרות בקלות. 

סיכונים כימיים
מגיב לאט עם סידן היפוכלוריט, תחמוצת כסף ואמוניה. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. מגיב באלימות עם מחמצנים חזקים כגון חומצה חנקתית, כסף חנקתי, כספית חנקתית ומגנזיום פרכלורט. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: CH3CH2OH / C2H6O
משקל מולקולרי: 46.1
נקודת רתיחה: ‎78°C
נקודת התכה: ‎-114 °C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.79
מסיסות במים : ניתן לערבוב
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 5.8
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 1.6
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.03
נקודת הבזק: 12.0 °C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 400°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 3.1-27.7 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): -0.32
צמיגות: 1.074 mPa/s ב-20°C 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת האדים שלו ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה באופן חמור את העיניים. האדים ברמות גבוהות מגרים את העיניים ודרכי הנשימה. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית.  

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר די לאט עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
החומר מוריד שומן מהעור, דבר שעשוי לגרום ליובש או היסדקות של העור. לחומר עשויה להיות השפעה על דרכי הנשימה העליונות ומערכת העצבים המרכזית. דבר שעשוי לגרום לגירוי, כאבי ראש, עייפות וחוסר ריכוז. ראו הערות. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 1000 חל"מ כ-STEL; ‏‏ קרצינוגניות: A3 (מסרטן מוכח בבעלי חיים, עם הקשר לא ברור לגבי בני אדם).
MAK: 380 mg/m3, 200 ppm; peak limitation category: II(4); carcinogen category: 5; pregnancy risk group: C; germ cell mutagen group: 5 

סביבה
השפעות סביבתיות של החומר נחקרו כראוי, אך לא נמצאו השפעות משמעותיות. 

הערות
בליעת אתנול במהלך ההריון עלולה להשפיע לרעה על הילד שטרם נולד.
בליעה כרונית של אתנול עלול לגרום לשחמת הכבד. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018