« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
1,3-BUTADIENEICSC: 0017 (אפריל 2017)
CAS #: 106-99-0
מספר או"מ: 1010 (מיוצב)
EC Number: 203-450-8

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק באופן קיצוני.  תערובות גז/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. יש למנוע הצטברות של מטען אלקטרוסטטי (לדוגמא על ידי הארקה) כאשר החומר במצב נוזלי.  יש לנתק את האספקה; אם לא אפשרי ואין סיכון לסביבה, יש לתת לאש לשרוף את עצמו. במקרים אחרים יש לכבות עם תרסיס מים, אבקה, פחמן דו חמצני , קצף.  במקרה של שריפה: יש לקרר את הגליל על ידי ריסוס במים. 

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב ראש. ישנוניות.  יש להשתמש במערכת סגורה ואוורור.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור במגע עם נוזל: כוויות קור.  כפפות מבודדות קור.  במקרה של כוויות קור: יש לשטוף עם כמות גדולה של מים, אין להסיר בגדים. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים במגע עם הנוזל: כווית קור.  יש להשתמש במגן פנים.  במקרה של כוויות קור: יש לשטוף עם הרבה מים. יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 
בליעה   אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.    

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לסלק כל מקור הצתה. יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: מערכת נשימה עצמאית. יש לנתק את הגליל במידת האפשר. יש לבודד את האזור עד שהגז התפזר. לעולם אין להפנות סילון מים על הנוזל. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

cylinder;gasflam;flamecancer;health haz
סכנה
מכיל גז בלחץ; עלול להתפוצץ אם מחומם.
גז דליק באופן קיצוני.
עלול לגרום לסרטן.
עלול לגרום לפגמים גנטיים. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 2.1 

אחסון
יש לאחסן רק כאשר החומר התייצב. מוגן אש. קריר. יש לשמור בחדר מאוורר היטב. יש להפריד מחומרים בלתי תואמים ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. ראו סעיף סיכונים כימיים. ראו סעיף סיכונים פיזיקליים. יש לעיין בהוראות היצרן לקבלת תנאי אחסון נאותים. 
אריזה
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים.
יש להעביר רק אם החומר מיוצב. 
1,3-BUTADIENE ICSC: 0017
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גז חסר צבע דחוס נוזלי עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
הגז כבד מהאוויר ועשוי לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. כתוצאה מזרימה, נענוע וכו' תתכן הווצרות מטען אלקטרוסטטי. האדים הם בלתי מעוכבים ועשויים ליצור פולימרים, דבר שגורם לחסימה של פתחי אוורור. 

סיכונים כימיים
החומר עשוי ליצור פרוקסידים בחשיפה לאוויר, ובכך ליזום פילמור מתפרץ. החומר עשוי להתפלמר עקב התחממות. לפיכך גורם לסיכון אש או פיצוץ. מתפרק בפיצוץ בחימום מהיר תחת לחץ. מגיב במרץ עם מחמצנים וחומרים אחרים רבים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. תוקף חומרי פלסטיק רבים וסוגי גומי מסוימים. 

נוסחה: C4H6 / CH2=(CH)2=CH2
משקל מולקולרי: 54.1
נקודת רתיחה: ‎-4°C
נקודת התכה: ‎-109°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.6
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-‏: 0.1 ‏(אין)
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 245
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 1.9
נקודת הבזק: -76°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 414°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1.1-16.3 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 1.99  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר בריכוזים גבוהים מאוד מגרה את העיניים ודרכי הנשימה. אידוי מהיר של הנוזל עלול לגרום כוויות קור. שאיפת ריכוזים גבוהים עלולה לגרום דיכוי של מערכת העצבים המרכזית. 

סיכון נשימתי
ריכוז הגז באוויר עלול להגיע במהירות רבה לרמה מסוכנת באובדן ההכלה. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על מח העצם . החומר הוא מסרטן בבני אדם. עלול לגרום לנזק גנטי תורשתי לתאי נבט של בני אדם. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 2 חל"מ כ-TWA; ‏‏ קרצינוגניות: A2 (מסרטן קרוב לודאי בבני אדם).
EU-OEL: 2.2 mg/m3, 1 ppm as TWA.
MAK: carcinogen category: 1; germ cell mutagen group: 2 

סביבה
השפעות סביבתיות של החומר לא נחקרו כראוי. 

הערות
אזהרת הריח במקרה של חריגה מערך גבול החשיפה אינה מספיקה.
יש לסובב גליל דולף כך שהדליפה תהיה כלפי מעלה כדי למנוע בריחת הגז במצבו הנוזלי. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: F+, T; R: 45-46-12; S: 53-45; הערה: D 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018