« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
בנזןICSC: 0015 (נובמבר 2016)
Benzene
Cyclohexatriene
Benzol
CAS #: 71-43-2
מספר או"מ: 1114
EC Number: 200-753-7

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות. סיכון אש ופיצוץ . ראו סעיף סיכונים כימיים.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. אין להשתמש באוויר דחוס למילוי, ריקון או טיפול. יש להשתמש בכלים ידניים שלא מייצרים ניצוצות. יש למנוע הצטברות של מטען אלקטרוסטטי (לדוגמא על ידי הארקה).  יש להשתמש בקצף, תרסיס מים, פחמן דו חמצני, אבקה.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה סחרחורת. ישנוניות. כאב ראש. בחילה. קוצר נשימה. עוויתות. חוסר הכרה.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עשוי להיספג! עור יבש. אדמומיות. כאב. ראו גם סעיף נשימה.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה כאב בטן. כאב גרון. הקאות. ראו גם סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לסלק כל מקור הצתה. יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: ביגוד מגן מלא כולל מערכת נשימה עצמאית. אין לשטוף לביוב. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לאסוף שפך ונוזל שדלף במיכלים ברי אטימה ככל שניתן. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flamecancer;health hazexcl mark;warn
סכנה
נוזל ואדים דליקים מאוד.
עלול להיות קטלני בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר.
גורם לגירוי בעור.
גורם לגירוי חמור בעיניים.
עלול לגרום לפגמים גנטיים.
עלול לגרום לסרטן.
גורם נזק למח העצם ומערכת העצבים המרכזית בחשיפה ממושכת או חשיפה חוזרת ונשנית .
מזיק לחי במים עם השפעות ממושכות. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד מדברי מאכל ומזון לבעלי חיים, מחמצנים והלוגנים. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
בנזן ICSC: 0015
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
האידים כבדים מהאוויר ועשויים לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. כתוצאה מזרימה, נענוע וכו' תתכן הווצרות מטען אלקטרוסטטי. 

סיכונים כימיים
מגיב באלימות עם מחמצנים, חומצה חנקתית, חומצה גופרתית והלוגנים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. תוקף חומרי פלסטיק וגומי. 

נוסחה: C6H6
משקל מולקולרי: 78.1
נקודת רתיחה: ‎80°C
נקודת התכה: ‎6°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.88
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-25°C‏: 0.18 ‏
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 10
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 2.7
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.2
נקודת הבזק: -11°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 498°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1.2-8.0 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 2.13  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים, העור ודרכי הנשימה. אם הנוזל נבלע, שאיפה לריאות עשויה לגרום להתפתחות דלקת ריאות כימית. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית. עשוי לגרום לירידה בהכרה . חשיפה לריכוזים גבוהים בהרבה מגבולות החשיפה התעסוקתית עשויה לגרום לאובדן הכרה ומוות. במקרה של בליעה, החומר בקלות נכנס לדרכי הנשימה ועלול לגרום לדלקת ריאות משאיפה. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר מהר מאוד עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
החומר מוריד שומן מהעור, דבר שעשוי לגרום ליובש או היסדקות של העור. לחומר עשויה להיות השפעה על מערכת העצבים המרכזית ומערכת החיסונית. לחומר עשויה להיות השפעה על מח העצם . דבר שעשוי לגרום לאנמיה. החומר הוא מסרטן בבני אדם. עלול לגרום לנזק גנטי תורשתי לתאי נבט של בני אדם. ראו הערות. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.5 חל"מ כ-TWA; ‏‏ 2.5 חל"מ כ-STEL; ‏ (עור); ‏‏ קרצינוגניות: A1 (מסרטן וודאי בבני אדם); ‏ ערכי BEI פורסמו.
EU-OEL: 3.25 mg/m3, 1 ppm as TWA; (skin).
MAK: carcinogen category: 1; germ cell mutagen group: 3A; skin absorption (H) 

סביבה
החומר רעיל לאורגניזמים החיים במים. החומר עלול לגרום להשפעות ארוכות טווח בסביבה המימית. 

הערות
שתיית משקאות אלכוהוליים מגבירה את ההשפעות המזיקות של החומר.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
אזהרת הריח במקרה של חריגה מערך גבול החשיפה אינה מספיקה.
בנזן גורם ללוקמיה מיאלואידית חריפה / לוקמיה חריפה לא לימפוציטית. כמו כן, נצפה קשר חיובי בין חשיפה לבנזן ולוקמיה לימפוציטית חריפה, לוקמיה לימפוציטית כרונית, מיאלומה נפוצה ולימפומה שאינה הודג'קין. 

מידע נוסף
תקנות בטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), התשמ"ד-1983.
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011.
תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס"א- 2001.
   סיווג EC
סמל: F, T; R: 45-46-11-36/38-48/23/24/25-65; S: 53-45; הערה: E 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018