« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
אצטאלדהידICSC: 0009 (נובמבר 2003)
ACETALDEHYDE
CAS #: 75-07-0
מספר או"מ: 1089
EC Number: 200-836-8

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק באופן קיצוני.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים. יש למנוע מגע עם משטחים חמים.   מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. אין להשתמש באוויר דחוס למילוי, ריקון או טיפול. יש להשתמש בכלים ידניים שלא מייצרים ניצוצות.  יש להשתמש במים בכמויות גדולות, אבקה, קצף עמיד לאלכוהול, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול.  יש להשתמש באוורור. יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות. כאב.  כפפות מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה שלשול. סחרחורת. בחילה. הקאות.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. יש לתת כוס מים אחת או שתיים לשתייה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לסלק כל מקור הצתה. יש לפנות את אזור הסכנה! הגנה אישית: מסנן גזים ואדים אורגניים מותאם לריכוז החומר באוויר. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לאסוף את הנוזל הדולף למיכלים ברי-אטימה. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. אין לספוג בנסורת או בחומר סופג דליק אחר. ש לסלק האדים עם תרסיס מים עדין. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): I 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד מחומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים. מקורר. יש לשמור בחושך. יש לאחסן רק כאשר החומר התייצב. 
אריזה
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור. 
אצטאלדהיד ICSC: 0009
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גז או נוזל חסר צמע עם ריח חריף. 

סיכונים פיזיקליים
האידים כבדים מהאוויר ועשויים לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. 

סיכונים כימיים
מגע עם אוויר מייצר פראוקסידים נפיצים. החומר עשוי להתפלמר בהשפעת חומצות והידרוקסידים אלקליים בנוכחות מתכות עקביות (ברזל). לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. החומר הינו חומר מחזר חזק. הוא מגיב באלימות עם מחמצנים , חומצות חזקות, הלוגנים ואמינים. לפיכך גורם לסיכון אש או פיצוץ. 

נוסחה: C2H4O / CH3CHO
משקל מולקולרי: 44.1
נקודת רתיחה: ‎20.2°C
נקודת התכה: ‎-123°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.78
מסיסות במים : ניתן לערבוב
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 101
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 1.5
נקודת הבזק: -38°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 185°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 4-60 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 0.63  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה באופן קל את העיניים, העור ודרכי הנשימה. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית.  

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר מהר מאוד עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
מגע חוזר או ממושך עם העור עלול לגרום לדרמטיטיס. לחומר עשויה להיות השפעה על דרכי הנשימה. דבר שעשוי לגרום לנגעי רקמות. החומר הוא מסרטן אפשרי בבני אדם. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 25 חל"מ כ-STEL; ‏‏ (ערך תקרה): ‏‏ קרצינוגניות: A3 (מסרטן מוכח בבעלי חיים, עם הקשר לא ברור לגבי בני אדם).
MAK: 91 mg/m3, 50 ppm; peak limitation category: I(1); carcinogen category: 5; pregnancy risk group: C; germ cell mutagen group: 5 

סביבה
החומר מזיק לאורגניזמים החיים במים. 

הערות
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
אין לחרוג מהגבול החשיפה התעסוקתית במהלך כל חלק מהחשיפה בעבודה.
הוספת חומר מייצב או מעכב עשוייה להשפיע על תכונות טוקסיקולוגיות של החומר; יש להתייעץ עם מומחה.
יש לשטוף בגדים מזוהמים (סיכון אש) עם כמות גדולה של מים. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: F+, Xn; R: 12-36/37-40; S: (2)-16-33-36/37 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018