« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
עופרת כרומטICSC: 0003 (יוני 2012)
LEAD CHROMATE
Plumbous chromate
Chromic acid, lead (II) salt 1:1
CAS #: 7758-97-6
מספר או"מ: 2291
EC Number: 231-846-0

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ אינו בעיר. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  סיכוני אש ופיצוץ במגע עם חומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים.    יש למנוע מגע עם חומרים בלתי תואמים: ראו סעיף סיכונים כימיים.  במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים.   

 יש למנוע פיזור אבק! יש להימנע מכל מגע עם החומר!   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול.  יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. 
עור   כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במשקפי מגן או במיגון עיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה כאשר מדובר באבקה.  יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). 
בליעה ראו סעיף השפעות החשיפה לטווח קצר.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. יש לתת כוס מים אחת או שתיים לשתייה. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מסנן חלקיקים מותאם לריכוז החומר באוויר. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לשאוב את החומר השפוך עם ציוד יעודי. במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

cancer;health hazenviro;aqua
סכנה
עלול לגרום לסרטן.
בשאיפה עלול להזיק לפוריות או לילד שטרם נולד.
חשיפה ממושכת או חוזרת עלולה לגרום נזק לאיברים .
רעיל מאוד לאורגניזמים החיים במים עם השפעות ארוכות טווח. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): III 

אחסון
יש להפריד מדברי מאכל ומזון לבעלי חיים וחומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. 
אריזה
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
עופרת כרומט ICSC: 0003
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
אבקה בצבע צהוב עד כתום-צהוב גבישית.  

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
מתפרק בחימום . זה מייצר נדפים רעילים כולל תחמוצות עופרת. מגיב באלימות עם חומרים רבים כגון חומרים בעירים, אמינים, בסיסים ומתכות. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: PbCrO4
משקל מולקולרי: 323.2
נקודת רתיחה: מידע לא זמין (מתפרק כאשר מחומם)
נקודת התכה: ‎844°C
צפיפות : 6.3 גר/סמ"ק
מסיסות במים ב-25°C: אין 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת אבק ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את דרכי הנשימה. 

סיכון נשימתי
התאדות ב-20°C היא זניחה; עם זאת, ריכוז מזיק של חלקיקים באוויר עלול להיווצר במהירות בריסוס או בפיזור החומר, במיוחד במקרה של אבקה. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על הדם, מח העצם , מערכת העצבים המרכזית, מערכת העצבים ההיקפית, הכליות והריאות. דבר שעשוי לגרום לאנמיה, מחלת עצבים היקפית , התכווצויות בטן ופגיעה בכליות. החומר הוא מסרטן בבני אדם. עלול לגרום לפגיעה בהתפתחות ובמערכת הרבייה בבני אדם. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ (כ-Cr(IV)‏, מקטע בר-שאיפה): ‏‏ 0.0002‏ מג/מ3, כ-TWA; ‏ ‏0.0005 מג/מ3 כ-STEL.
(DSEN); (RSEN).
‏‏ קרצינוגניות: A1 (מסרטן וודאי בבני אדם); ‏ ערכי BEI פורסמו ; ‏TLV:‏ (כ-Pb): ‏‏ 0.05‏ מג/מ3, כ-TWA.
EU-OEL: (as Cr): 0.005 mg/m3 as TWA; (see Notes).
EU-OEL: (as Pb): 0.15 mg/m3 as TWA; (binding): BLV issued.
MAK: (inhalable fraction): carcinogen category: 1; germ cell mutagen group: 2 

סביבה
הצטברות של החומר במערכת ביולוגית (ביואקומולציה) עלולה להתרחש לאורך שרשרת המזון. החומר מאוד רעיל ליצורים החיים במים. מומלץ מאוד למנוע שחרור לסביבה. 

הערות
כרומטים מסווגים כמסרטנים בבני אדם, אך עדויות לגבי חומר זה מוגבלות.
פיגמנטים של כרומט עופרת עשויים להכיל כמויות ניכרות של תרכובות עופרת מסיסות במים.
נדפים רעילים (תרכובות עופרת וכרום) משוחררים גם במהלך ריתוך, חיתוך וחימום חומרים אשר מעובדים עם כרומט עופרת.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה.
כרומט עופרת נמצא בטבע בצורת המינרלים crocoite, phoenicochroite.
לעולם אין להשתמש בשואב אבק מסוג ביתי לשאיבת החומר, יש להשתמש רק בציוד מקצועי.
EU-OEL limit value 0.010 mg/m3 until 17 January 2025. Limit value: 0.025 mg/m3 for welding or plasma cutting processes or similar work processes that generate fume until 17 January 2025. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: T, N; R: 45; R: 61-62-33-50/53; S: 53-45-60-61 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018