« Takaisin hakulomakkeelle  
ANTIMONITRIOKSIDIICSC: 0012 (Lokakuu 2013)
Antimoniseskvioksidi
Antimoni(III)oksidi
Antimonivalkoinen
CI 77052
CAS #: 1309-64-4
YK #: (ks. Huomautukset)
EC Numero: 215-175-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Päänsärky. Pahoinvointi. Kurkkukipu. Oksentelu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Rakkulat.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Kurkkukipu. Oksentelu. Polttava tunne vatsassa. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAROITUS
Epäillään aiheuttavan syöpää
Aiheuttaa vähäistä ihon ärsytystä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ANTIMONITRIOKSIDI ICSC: 0012
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN KITEINEN HAJUTON JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Reagoi tietyissä olosuhteissa vedyn kanssa. Tämä muodostaa erittäin myrkyllistä kaasua (stibiiniä - ks. ICSC 0776). 

Molekyylikaava: Sb2O3
Molekyylimassa: 291.5
Kiehumislämpötila: 1550°C (osittain härmistyy)
Sulamislämpötila: 656 °C
Tiheys (24 °C:ssa): 5.9 g/cm³
Ks. Huomautukset.
Liukoisuus veteen, g/l 22.2 °C:ssa: 0.0033 (ei liukene)
Höyrynpaine, Pa 574 °C:ssa: 130  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen pölyn hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. Koe-eläimissä on havaittu kasvaimia, mutta ilmiön merkitys ihmiselle on kiistanalainen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae): 0.02 mg/m3, TWA; A2 (epäillään aiheuttavan syöpää ihmiselle).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Sulamispiste on määritetty ilman happea.
Tiheys vaihtelee kiderakenteen mukaan.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Tämän kortin ohjeet eivät päde tuotannossa tapahtuvalle höyryaltistumiselle.
Tekninen tuote voi sisältää epäpuhtauksia, jotka muuttavat terveysvaikutuksia; ks. lisäksi kortti ICSC #0013 Arseeni.
YK-sääntö: erikoismääräystä SP45 sovelletaan YK-numerolle 1549 (vaaraluokka 6.1 ja pakkausryhmä III). Tämä tarkoittaa sitä, että antimonisulfidit ja oksidit, jotka sisältävät vähemmän kuin 0.5 % arseenia laskettuna kokonaispainosta, eivät ole näiden säännösten alaisia.  

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Sb): 0.5 mg/m³ (8 h).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: Ei ole asetettu. Raskaana olevien ei tule altistua antimonille, ts. virtsan antimonipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,8 nmol/l.
LD50-arvo suun kautta rotalla: >20 g/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 40; S: (2)-22-36/37 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi