« بازگشت به فهرست جستجو  
دی اکسید تیتانیوم (نانوفرم) P25ICSC: 1782 (2019-11)
TITANIUM DIOXIDE (NANOFORM) P25
Pigmentary titanium dioxide
Particles <100nm
CAS #: 13463-67-7؛ 1317-70-7؛ 1317-80-2
EC #: 215-280-1؛ 236-675-5؛ 215-282-2

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! مواجهه را تا حدی که منطقاً قابل دستیابی است کم کنید.  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   غبار ریز را استنشاق نکنید. حفاظت تنفسی استفاده کنید.    
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cancer;health haz
باعث آسیب به ریه ها از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
مشکوک به ایجاد سرطان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از عوامل احیا کننده جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
دی اکسید تیتانیوم (نانوفرم) P25 ICSC: 1782
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر سفید تا زرد.  

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
 

فرمول: TiO2
جرم مولکولی: 79.9
نقطه جوش: 2600-3000 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 1855 درجه سلسیوس  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
می تواند در هنگام پراکنده شدن به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد، به ویژه در صورت پودر شدن. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
ریه ها ممکن است تحت تأثیر مواجهه طولانی مدت یا مکرر قرار گیرند. این ماده در صورت استنشاق برای انسان احتمالاً سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
این ماده در شرایط عادی وارد محیط می شود. با این وجود باید دقت زیادی کرد تا از هرگونه رها شدن اضافی جلوگیری شود، به عنوان مثال از طریق دفع نامناسب. 

توضیحات
شماره های CAS برای شکل های مختلف عبارتند از: CAS 13463-67-7 (آناتاز/روتیل)؛ CAS 1317-70-7 (آناتاز)؛ CAS 1317-80-2 (روتیل).
ICSC 338 را ببینید.
خصوصیات فیزیکی: علاوه بر خصوصیات فیزیکی فهرست شده در این ICSC، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سال 2016، 10 الی 14 پارامتر مشخصه دیگر (به عنوان مثال، درجه تراکم، شیمی سطح، عامل بالقوه تشکیل رادیکال) را به منظور شناسایی کامل یک شکل نانو پیشنهاد می کند.
خصوصیات اضافی: تبلور: آناتاز 87-83%/روتیل 17-13% TEM 41.9-1.3 زتا: بیشتر از 20mV در pH برابر با 5؛ کاتالیزور نوری: تخریب رنگ نارنجی II در ترکیب با مواجهه با UVB، تشکیل رادیکال هیدروکسیل با اشعه UV؛ تجمع زیستی: جذب قابل توجه ظرف 30 دقیقه در ماهی (کپور). 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018