« بازگشت به فهرست جستجو  
اکسید روی (نانوفرم)ICSC: 1780 (2019-11)
ZINC OXIDE (NANOFORM)
Zinc monoxide
White seal
Zinc oxide nano
Zinc oxide particles <100nm
Oxizinc

# CAS: توضیحات را ببینید
UN #: 3077 (غبار یا پودر روی )
EC #: 933-598-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود. خطرات شیمیایی را ببینید    خطرات شیمیایی را ببینید.  با مواد ناسازگار تماس نداشته باشد:  در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید. از شن خشک استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق تهوع. استفراغ. سرفه. مزه فلزی. اشک ریزش. تب.  حفاظت تنفسی، تهویه در محل و تهویه استفاده کنید.   بلافاصله به مواجهه پایان دهید. هوای تازه، استراحت. چنانچه احساس خوبی ندارید، مراقبت های پزشکی درخواست کنید. 
پوست علائم حادی انتظار نمی رود.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. چنانچه احساس خوبی ندارید، مراقبت های پزشکی درخواست کنید. 
چشم ها خارش. چشم ها را با آب بشویید.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. چشم (ها) را نمالید. 
بلعیدن در صورت بلع تصادفی مقادیر زیاد ممکن است علائم پدیدار شوند. درد شکمی. اسهال.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  در صورتیکه احساس خوبی ندارید به مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
خطرات شیمیایی را ببینید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

enviro;aqua
سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 9; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
خطرات شیمیایی را ببینید. فقط در بسته بندی اصلی ذخیره کنید. خشک نگه دارید. ضد حریق. 
بسته بندی
 
اکسید روی (نانوفرم) ICSC: 1780
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر سفید بی بو.  

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
در اثر سوختن، فیوم های اکسید روی تشکیل می دهد. به شدت با پودر آلومینیوم، پودر منیزیم و لاستیک کلردار با گرمادهی واکنش می دهد. 

فرمول: توضیحات را ببینید
جرم مولکولی: 81.4
نقطه ذوب: 1975 درجه سلسیوس
نقطه جوش: 2360 درجه سلسیوس
چگالی (در 20 درجه سلسیوس): 5.1 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: mg/l 6-32 (کمی محلول)
حلالیت بستگی به سایز ذره دارد. می تواند از کم تا ناچیز باشد.  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق غبار یا فیوم (دمه)، از طریق چشم ها و از طریق پوست جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
استنشاق دمه (فیوم)ها ممکن است باعث تب دمه (فیوم) فلزی شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. 

خطر استنشاق
، به ویژه برای دمه (فیوم) می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 4mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 10mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. این ماده در شرایط عادی وارد محیط می شود. با این وجود باید دقت زیادی کرد تا از هرگونه رها شدن اضافی جلوگیری شود، به عنوان مثال از طریق دفع نامناسب. 

توضیحات
شماره CAS خاصی برای نانوذرات اکسید روی نشان داده نمی شود.
ICSC 0208 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018