« بازگشت به فهرست جستجو  
تترا فلورو اتیلنICSC: 1779 (2019-11)
TETRAFLUOROETHYLENE
TFE
Refrigerant gas R1114
1,1,2,2-Tetrafluoroethene
Perfluoroethylene
Perfluoroethene
Tetrafluoroethene
Ethylene tetrafluoride
CAS #: 116-14-3
UN #: 1081
EC #: 204-126-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابلیت اشتعال بالا. ممکن است سیلندر در گرمای آتش منفجر شود. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با هوا. خطرات شیمیایی را ببینید. مخلوط های گاز/ هوا منفجره است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  با هوا تماس نداشته باشد. سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. از ابزار دستی بدون جرقه استفاده کنید.  منطقه را تخلیه کنید، فقط در مکان مقاوم به انفجار با آتش مقابله کنید. منبع را خاموش کنید؛ اگر ممکن نیست و خطری برای محیط اطراف ندارد بگذارید بسوزد تا خاموش شود. در موارد دیگر با اسپری آب خاموش کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرگیجه. سردرد. اختلالات بینایی. خفگی. عدم هوشیاری.  تهویه استفاده کنید.   هوای تازه، استراحت. چنانچه احساس خوبی ندارید، مراقبت های پزشکی درخواست کنید. 
پوست سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های عایق سرما بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها سرمازدگی: در تماس با مایعات.  محافظ صورت را بپوشید.  سرمازدگی: با مقدار زیادی آب بشویید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: مجهز به تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. در صورت امکان شیر سیلندر را ببندید. تهویه. گاز را با اسپری قطرات ریز آب حذف کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flamecylinder;gascancer;health haz
خطر
گاز به شدت قابل اشتعال
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود
ممکن است در صورت استنشاق باعث سرطان شود
اگر استنشاق شود ممکن است باعث آسیب به کلیه ها، کبد و خون گردد 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.1 

ذخیره سازی
ضد حریق. خنک نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. برای اطلاع از شرایط ذخیره سازی مناسب به دستورالعمل های شرکت سازنده مراجعه کنید. از : خطرات شیمیایی را ببینید جدا نگه دارید. 
بسته بندی
تنها در صورتیکه تثبیت شده باشد حمل کنید. 
تترا فلورو اتیلن ICSC: 1779
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ بی بو. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دور دست. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی یا سوختن تجزیه می شود. گازهای سمی و خورنده شامل فلورید هیدروژن (0283 ICSC را ببینید) تولید می کند. این ماده ممکن است تحت شرایط خاص خود بخود پلیمریزه شود. توضیحات را ببینید. به شدت با آلومینیوم، هالوژن ها و مواد اکسید کننده واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: C2F4
جرم مولکولی: 100.0
نقطه جوش: -75.9 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -131.2 درجه سلسیوس
چگالی (در -76 درجه سلسیوس): 1.5 g/cm³
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: mg/l 159 (بسیار کم محلول)
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 2947
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.9
دمای اشتعال خودبخودی: 188 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 10.5 - 59 (محاسبه شده)
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.21 (برآورد شده) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
مواجهه عمدتاً از طریق استنشاق صورت می گیرد. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
خفگی. توضیحات را ببینید. این مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. 

خطر استنشاق
این ماده در صورت نشتی در مناطق محدود می تواند منجر به خطر جدی خفگی گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کلیه ها، کبد و خون شود. این امر ممکن است منجر به اختلال در عملکرد اندام ها شود. این ماده به احتمال زیاد برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 8.2mg/m3, 2ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛.
MAK: طبقه سرطان زایی: 2؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
قبل از ورود به منطقه مقدار اکسیژن را بررسی کنید.
غلظت بالا در هوا باعث کمبود اکسیژن با خطر عدم هوشیاری یا مرگ می گردد.
اگر تثبیت نشود، این ماده ممکن است در تماس با هوا و تحت تأثیر افزایش دما و/یا فشار خود به خود پلیمریزه شود. با کارپرداز خود مشورت کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018