« بازگشت به فهرست جستجو  
پتاسیم روی کرومات هیدروکسیدICSC: 1775 (2014-04)
POTASSIUM ZINC CHROMATE HYDROXIDE
C.I. Pigment yellow 36:1
Zinc potassium chromate
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate
CAS #: 11103-86-9
EC #: 234-329-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر را ببینید.  تهویه در محل و حفاظت تنفسی استفاده کنید.   هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. لباس ها را در ظروف بدون نشتی قرار دهید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  در حالت پودر، عینک ایمنی را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. برای جذب کردن از خاک اره یا دیگر جاذب های قابل احتراق استفاده نکنید. مواد ریخته شده را با تجهیزات تخصصی مکنده تمیز کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warncancer;health haz
خطر
زیان آور در صورت بلعیدن
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
ممکن است باعث سرطان شود
ممکن است باعث آسیب به مجرای تنفسی فوقانی از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
به خوبی بسته شود. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
 
پتاسیم روی کرومات هیدروکسید ICSC: 1775
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر سبز تا زرد.  

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
در دمای بیش از 500 درجه سلسیوس هنگام گرمادهی تجزیه می شود.  

فرمول: Cr2HO9Zn2K
جرم مولکولی: 418.9
نقطه ذوب: نقطه ذوب ندارد، در 500 درجه سلسیوس تجزیه می شود
چگالی : 3.5 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/l 0.5 - 1.5  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای مجرای تنفسی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث زخم شدن بینی شود. این امر ممکن است منجر به ایجاد سوراخ در تیغه بینی شود. این ماده برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مثل کروم (VI)، کسر قابل استنشاق): 0.0002mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 0.0005mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ A1 (سرطان زای قطعی در انسان)؛ (پوست)؛ (حساس کننده SEN)؛.
EU-OEL: (مثل کروم): 0.005mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (توضیحات را ببینید)؛.
MAK: حساسیت پوستی (SH)؛ طبقه سرطان زایی: 1؛ حساسیت پوستی (SH)؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 2؛ 

محیط زیست
به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
مقدار حد برای حدود مواجهه شغلی (OEL) اروپا معادل 0.010mg/m3 تا تاریخ 17 ژانویه 2025. مقدار حد: 0.025mg/m3 برای فرآیندهای جوشکاری یا برش پلاسما یا فرآیندهای کاری مشابه که دمه (فیوم) تولید می کنند تا تاریخ 17 ژانویه 2025. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 45-22-43-50/53; S: 53-45-60-61; توضیحات: A، E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018