« بازگشت به فهرست جستجو  
5- اتیل- 2- متیل پیریدینICSC: 1772 (2015-06)
5-ETHYL-2-METHYLPYRIDINE
5-Ethyl-2-picoline
2-Methyl-5-ethylpyridine
Pyridine, 5-ethyl-2-methyl
MEP
CAS #: 104-90-5
UN #: 2300
EC #: 203-250-0

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ممکن است در بالای 68 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند. مخلوط های گاز/ هوا منفجره است.  شعله ایجاد نکنید.  در بالای 68 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.  از پودر خشک، فوم، دی اکسید کربن، اسپری آب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. توضیحات را ببینید.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. سوختگی های پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا حداقل برای 15 دقیقه دوش بگیرید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی یا محافظ صورت را بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن گلو درد. احساس سوزش پشت استخوان جناغ. درد شکمی.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف سر پوشیده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

correxcl mark;warn
خطر
مایع قابل احتراق
زیان آور در صورت بلعیدن، تماس با پوست یا استنشاق
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
زیان آور برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات و اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
آلاینده دریایی.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
5- اتیل- 2- متیل پیریدین ICSC: 1772
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است. 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن، دمه (فیوم) های سمی و تحریک کننده شامل اکسیدهای نیتروژن و مونوکسید کربن تشکیل می دهد. شدیداً با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به مس و آلیاژهای مس حمله می کند.  

فرمول: C8H11N
جرم مولکولی: 121.18
نقطه جوش: 178.3 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -70 درجه سلسیوس
چگالی (در 20 درجه سلسیوس): 0.92 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/l 12 (متوسط)
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 0.191
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.2
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در درجه سلسیوس (هوا=1): 1.01
نقطه اشتعال: 68 o.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 504 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.1-6.6
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 2.39  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق بلعیدن و از طریق پوست جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای پوست و چشم ها است. ماده ممکن است برای دستگاه تنفسی تحریک کننده باشد. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
داده های کافی در مورد تأثیر این ماده بر سلامت انسان در دسترس نیست، بنابراین باید نهایت دقت را لحاظ کرد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: C; R: 20/21/22 -43-34; S: 26-28-36/37/39 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018