« بازگشت به فهرست جستجو  
تربوفوسICSC: 1768 (2015-06)
Terbufos
S-[[(1,1-dimethylethyl) thio] methyl]O,O-diethyl phosphorodithioate
S-ter-butylthiomethyl O,O-diethylphosphorodithioate
CAS #: 13071-79-9
UN #: 2783
EC #: 235-963-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    در صورت آتش سوزی در محیط اطراف: همه عوامل خاموش کننده مجاز هستند.   

 کودکان و نوجوانان مواجهه نداشته باشند! مراقبت بهداشتی سختگیرانه! کمک های اولیه: از حفاظت شخصی استفاده کنید. در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق بلعیدن را ببینید.  آئروسل را استنشاق نکنید.  هوای تازه، استراحت. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست به راحتی جذب می شود! بلعیدن را ببینید.  لباس های حفاظتی بپوشید. دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها   محافظ صورت را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن تاری دید. سردرد. سرگیجه. اسپاسم عضله. ضعف. استفراغ. اسهال. درد شکمی.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. محلول کربن فعال در آب برای نوشیدن بدهید.  

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. مایع نشت کرده را در ظروف سرپوشیده جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
خطر
کشنده در صورت بلعیدن، در تماس با پوست یا استنشاق
ممکن است باعث آسیب به دستگاه عصبی گردد
ممکن است باعث آسیب به دستگاه عصبی از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
از مواد غذایی و خوراک حیوانات و فلزات اکسید کننده جدا نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
تربوفوس ICSC: 1768
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ تا زرد کم رنگ. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی یا سوختن تجزیه می شود. این ماده گازهای به شدت قابل اشتعال و سمی (فسفین- کارت ICSC 0694 را ببیند) تولید می کند. با مواد اکسید کننده واکنش می دهد. این ماده دمه (فیوم)های سمی شامل اکسیدهای فسفر تولید می کند. 

فرمول: C9H21O2PS3
جرم مولکولی: 288.5
نقطه ذوب: -29.2 درجه سلسیوس
نقطه جوش: 68.9 درجه سلسیوس
نقطه اشتعال: 87.8 درجه سلسیوس
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: mg/l 5.07 (خیلی ضعیف)
چگالی نسبی (آب = 1): 1.1
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 0.04
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 25 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 4.48  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده در مقادیر خطرناک می تواند از طریق بلعیدن ، از طریق استنشاق و از طریق پوست جذب بدن شود.  

اثرات مواجهه کوتاه مدت
مهار کننده کولین استراز. این ماده ممکن است بر سیستم عصبی اثر بگذارد. این امر ممکن است منجر به اختلالات سیستم عصبی مرکزی شود. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، با اسپری کردن می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.01mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. تجمع زیستی این ماده شیمیایی ممکن است در موجودات دریایی رخ دهد. این ماده در شرایط عادی وارد محیط می شود. با این وجود باید دقت زیادی کرد تا از هرگونه رها شدن اضافی جلوگیری شود، به عنوان مثال از طریق دفع نامناسب. 

توضیحات
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد.
اگر ماده با حلال(ها) فرمول بندی می شود، از کارت(های) ICSC این حلال(ها) نیز مشاوره بگیرید.
حلال های حامل مورد استفاده در فرمولاسیون تجاری ممکن است خصوصیات فیزیکی و سم شناسی را تغییر دهند.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018