« بازگشت به فهرست جستجو  
سیفلوترینICSC: 1764 (2012-06)
Cyfluthrin
Cyclopropanecarboxylic acid, 2-(2,2-dichlorovinyl)-3,3-dimethyl-, ester with (4-fluoro-3-phenoxyphenyl)hydroxyacetonitrile
Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)methyl-ester
Alpha-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
CAS #: 68359-37-5
UN #: 3349
EC #: 269-855-7

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. خطرات شیمیایی را ببینید در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند. خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با اکسیدان های قوی.  شعله ایجاد نکنید. با عوامل اکسید کننده تماس نداشته باشد.  از ایجاد بارهای الکترواستاتیک جلوگیری کنید (مانند استفاده از زمین).  از پودر، اسپری آب، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سردرد. تهوع. استفراغ.  غبار ریز را استنشاق نکنید. تهویه در محل و حفاظت تنفسی استفاده کنید.   هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. احساس سوزن سوزن شدن.  لباس های حفاظتی بپوشید. دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. چشم ها را با آب بشویید.  محافظ صورت یا عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن احساس سوزش در دهان. بزاق بیش از حد. سردرد. تهوع. استفراغ.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. محلول کربن فعال در آب برای نوشیدن بدهید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و ذرات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. تهویه. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. اگر جامد است: ماده ریخته شده را داخل ظروف مهر و موم شده جارو کنید. اگر مایع است: تا جایی که ممکن است مایع نشت کرده را در ظروف مهرو موم شده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه خشک یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
خطر
کشنده در صورت بلعیدن یا استنشاق
باعث آسیب به دستگاه عصبی می شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. به خوبی بسته شود. از اکسیدان های قوی، اسیدهای قوی و بازهای قوی جدا نگه دارید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود.
آلاینده شدید دریایی. 
سیفلوترین ICSC: 1764
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های قهوه ای با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی به سرعت تجزیه می شود. به شدت با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل اکسیدهای نیتروژن، کلرید هیدروژن، سیانید هیدروژن، فلورید هیدروژن و مونوکسید کربن تولید می کند.  

فرمول: C22H18Cl2FNO3
جرم مولکولی: 434.29
نقطه ذوب: 60 درجه سلسیوس
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: mg/l 0.003
چگالی (در 20 درجه سلسیوس): 1.27 g/cm³
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 5.9
فشار بخار: ناچیز 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی شود. 

خطر استنشاق
می تواند در هنگام پراکنده شدن به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد، به ویژه در صورت پودر شدن. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
خطرات حاد/علائم را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: (کسر قابل استنشاق): 0.01mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (1)؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. این ماده در شرایط عادی وارد محیط می شود. با این وجود باید دقت زیادی کرد تا از هرگونه رها شدن اضافی جلوگیری شود، به عنوان مثال از طریق دفع نامناسب. 

توضیحات
هنگامی که ماده عمدتا مایع است، شماره UN آن 3352 (آفت کش پیرتروئید، مایع ، سمی)، 6.1 ، PG II است.
گرید تکنیکال سیفلوترین از مخلوطی از ایزومرهای نوری تشکیل می شود. ویژگی های سم شناسی ممکن است تغییر کند.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
R: 23-28-50/53; S: (1/2)-36/37/39-45-60-61; نشانه: T+، N 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018