« بازگشت به فهرست جستجو  
دی پروپیلن گلیکول متیل اتر استاتICSC: 1752 (2009-11)
DIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER ACETATE
Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)-, acetate
Propanol, (2-methoxymethylethoxy)-, acetate
CAS #: 88917-22-0
EC #: 406-880-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  ممکن است در بالای 86 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید.  در بالای 86 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.  از اسپری آب، پودر خشک، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها   عینک ایمنی را بپوشید.   
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. تهویه. مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. مایع ریخته شده را با آب فراوان بشویید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cancer;health haz
هشدار
مایع قابل احتراق
ممکن است در صورت بلعیدن و ورود به مجاری هوایی کشنده باشد 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اسیدهای قوی و اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
دی پروپیلن گلیکول متیل اتر استات ICSC: 1752
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ تا زرد با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
با اسیدهای قوی و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. 

فرمول: C9H18O4
جرم مولکولی: 190.2
نقطه جوش: 209 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -25.5 درجه سلسیوس
چگالی : 0.98 g/cm³
حلالیت در آب : g/100ml 16 (خوب)
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 17
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 6.56
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
نقطه اشتعال: 86 درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 285 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.21-5.35
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.803
چسبناکی: 1.7 mm²/s در 25 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
در صورت بلعیده شدن ممکن است باعث استفراغ و منجر به پنومونیت ناشی از آسپیراسیون شود. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
این ماده در تماس با آب به دی پروپیلن گلیکول متیل اتر هیدرولیز می شود.
ICSC 0884 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018