« بازگشت به فهرست جستجو  
تری پروپیلن گلیکول متیل اترICSC: 1751 (2009-11)
TRIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER
[2-(2-Methoxymethylethoxy)methylethoxy]propanol
O-Methyltripropylene glycol
CAS #: 25498-49-1
EC #: 247-045-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر خشک، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تهویه. مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. مایع ریخته شده را با آب فراوان بشویید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cancer;health haz
هشدار
ممکن است در صورت بلعیدن زیان آور باشد
باعث تحریک چشم می شود
ممکن است در صورت بلعیدن و ورود به مجاری هوایی زیان آور باشد 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی، بازهای قوی و اسیدهای قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
تری پروپیلن گلیکول متیل اتر ICSC: 1751
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
این ماده احتمالاً می تواند پراكسیدهای قابل انفجار تشکیل دهد. با اسیدهای قوی، بازهای قوی و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. هنگام سوختن تجزیه می شود. به برخی شکل های لاستیکی حمله می کند.  

فرمول: C10H22O4
جرم مولکولی: 206.3
نقطه جوش: 243 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -77.8 درجه سلسیوس
چگالی : 0.97 g/cm³
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 3
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 7.1
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
نقطه اشتعال: 121 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 270 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.1-7
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.31
چسبناکی: 5.7 mm²/s در 25 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها کمی تحریک کننده است. در صورت بلعیده شدن ممکن است باعث استفراغ و منجر به پنومونیت ناشی از آسپیراسیون شود. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
قبل از تقطیر، پراکسیدها را بررسی کنید؛ اگر پیدا شد، حذف کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018